En fantastisk start på 2018 i det nordiske markedet

Argentums markedsrapport for det nordiske private equity-markedet i første kvartal 2018 er nå publisert. Året hadde en sterk start med usedvanlig høy investeringsaktivitet og nordiske fondsforvaltere lukket rekordstore fond i perioden.

Last ned hele rapporten: Markedsblikk Q1 2018

Oppkjøps- og venturefond investerte til sammen 3,6 milliarder euro i nordiske selskaper, og aldri før har det vært så stor investeringsaktivitet i starten av et år. Også i siste kvartal 2017 var investeringsnivået særdeles høyt og de siste to kvartalene har nordiske selskaper blitt tilført hele 7,4 milliarder euro.

2018 startet med å sette flere rekorder, blant annet med oppkjøpet av Nets som ble den største buyout-transaksjonen i Norden noensinne. I tillegg satte EQT nordisk rekord med kommitteringer på over 10 milliarder euro til fondet EQT VIII .

Oppsummering fra rapporten om de nordisk buyout- og venture-markedene i Q1 2018:

  • I buyout-segmentet ble det investert 3,4 milliarder euro i nordiske selskaper i første kvartal. Sammen med Q4 2017 er Q1 2018 de første kvartalene som har oversteget 3 milliarder euro i investert beløp.
  • Det ble gjort 71 investeringer i nordiske venture-selskaper til en samlet verdi på 199 millioner euro. Teknologisektoren sto for over halvparten av investeringene, fulgt av helse og life sciences-sektoren.
  • I februar ble oppkjøpet av danske Nets – en av Nord-Europas største tjenesteytere av elektroniske betalingsløsninger – fullført. Hellman & Friedman stod i spissen for investorgruppen som gav 4,4 milliarder euro for selskapet.
  • Den svenske fondsforvalteren EQT satte rekord med kommitteringer på 10,75 milliarder euro når de lukket fondet EQT VIII. Nordic Capital hentet periodens nest største fond med en kapitalinnhenting på 4,3 milliarder euro til fondet Nordic Capital IX.