Svensk trio vinner Argentumprisen 2018

En nyskapende masteroppgave som viser hvordan private equity-modellen også kan skape verdi for børsnoterte selskaper, er årets vinner av Argentumprisen 2018.

Den årlige prisen på 20 000 kroner gis til den beste nordiske masteroppgaven innen private equity. Linnéa Ekroth, Debbie Fellmerk og Filiph Nilsson står bak årets vinneroppgave “Private equity-modellen benyttet i en annen organisasjonsstruktur – en studie av nordiske selskaper”.

─ Private equity-fond har benyttet seg av modellen med stor suksess, og vi hadde en hypotese om at modellen kunne skape like store verdier for børsnoterte selskaper, forklarer årets vinnere.

Studentene analyserte 16 børsnoterte selskaper i Norden som har brukt elementer fra private equity-modellen, for eksempel desentralisert eierskapsstruktur, kunnskapsoverføring og operasjonell forbedring, for å skape verdier.

─ Masteroppgaven er nyskapende og viser at metodene som brukes av private equity-fond også kan skape verdi i andre organisasjonsformer, som for eksempel børsnoterte selskaper. Oppgaven har en grundig empirisk analyse som bekrefter hypotesen, sier Carsten Bienz og Kyler Lee ved Norges handelshøyskole og to av årets jurymedlemmer.

Mer lønnsomme enn sammenliknbare selskaper

Den unge trioen skrev masteroppgaven høsten 2017 som en del av mastergraden i finans ved Stockholm School of Economics. De fikk ideen til oppgaven etter å ha diskutert to amerikanske selskap som bruker elementer fra PE-modellen med Per Strömberg, professor ved SSE.

─ Vi identifiserte liknende selskaper i Norden og fant at de er mer lønnsomme enn sammenliknbare selskaper og skaper merverdier for aksjonærene. Utviklingen er et resultat av at de benytter strategier for verdiskapning som vi vanligvis forbinder med private equity, sier Debbie Fellmerk.

Drømmer om en fremtid i private equity

─ Fordi vi var tre stykker som samarbeidet, hadde vi mulighet til å se på en bred problemstilling og gå grundig til verks for å analysere den. Vi kombinerte kvantitativ og kvalitativ analyse, mens de fleste masteroppgaver kun velger én av metodene, forklarer Filiph Nilsson.

De tre vinnerne ble uteksaminert fra SSE våren 2018. Debbie og Linnéa arbeider som konsulenter i henholdsvis Tyskland og Sverige, mens Filip har flyttet til London og arbeider for en investeringsbank. Trioen er klar på hva som er ambisjonen for fremtiden: De vil gjøre karriere i private equity-bransjen.

Argentum vil takke alle som søkte på Argentumprisen 2018. Vi gratulerer også årets vinnere, Debbie, Filiph og Linnéa, med prisen.

Les mer om Argentums årlige masteroppgavepris.