Investorenes råd til gründere som vil satse globalt

Det finnes fordeler og ulemper ved å være en gründer med internasjonale ambisjoner i Norge. Her får
du investorers perspektiv på hva som er fellesnevneren for de som lykkes, og hva som skal til for å
erobre nye markeder..

Anders Høifødt og Bjørn Hesthamar i Nord Kapitalforvaltning. Foto: Maria Amelie

Hva bidrar mest til verdiskaping og opprettelse av nye arbeidsplasser? Ifølge World Economic Forums
forskning på entreprenørskap, er det nettopp selskap med internasjonale ambisjoner og flere
produkter i porteføljen som kan skape mest verdi for samfunnet. WEF definerer den type selskap
som «scaleups» og mener at «scaleups are the real generators of jobs, taxes and wealth in the
society.»

Helt siden oppstarten i 2001, har Argentum gjennom investeringer i aktive eierfond, ofte omtalt som
venturefond og oppkjøpsfond, bidratt til nye arbeidsplasser, nye teknologier og nye muligheter for
norske gründere internasjonalt. Det har gitt dem unik innsikt i hva det betyr å skalere opp i Norden
og internasjonalt.

Ta kontakt og spør om råd

Ingibjörg Meyer-Myklestad, kommunikasjonsdirektør i Argentum. Foto: Argentum

Ingibjörg Meyer-Myklestad, kommunikasjonsdirektør og leder av corporate affairs-avdelingen, har
tre råd til selskaper som er klare til å vokse.

– Er det andre selskaper med et lignende produkt, en lik forretningsmodell eller som har gjennomgått
en liknende reise som den du skal begi deg ut på? Ta kontakt og spør om råd. I verste fall har de ikke
tid eller lyst til å dele sine erfaringer med deg. I beste fall unngår du å gjøre de samme feilene som
andre allerede har gjort tidligere, sier Meyer-Myklestad.

Meyer-Myklestad anbefaler gründere å kartlegge kompetanse i bedriften, finne ut hva slags type
kompetanse du mangler og finne de flinke folka som kan det du ikke kan.

– Dersom selskapet ikke har råd til å ansette noen, se om du kan knytte til deg kunnskapen du trenger
ved å finne samarbeidspartnere i oppstartsmiljøet, strategiske rådgivere eller investorer.

Hun legger til at venturefond som spesialiserer seg på nettopp vekstfasen kan bidra med ikke bare
kapital, men også verdifull erfaring og kontakter.

Hennes siste råd er at du som gründer setter deg tydelige mål.

– Det er først når du har definert selskapets vekstmål, for eksempel hvilket marked du vil inn i og hvor
stor markedsandel du skal kapre, at du kan lage en god plan for hvordan du skal komme dit. Bruk tid
på å sette deg tydelige og målbare mål. Bruk tid på å forankre disse med resten av teamet, slik at
hele organisasjonen drar i samme retning.

Fokuser på kunden

Bjarne Lie i Verdane Capital sier at det har vært en utfordring for norske gründere å skalere opp
internasjonalt.

– Norske gründere har historisk hatt en tendens til å fokusere mye på teknologiutviklingen, og for lite
på kunden og kommersialisering, sier Lie.

Bjarne Lie i Verdane Capital. Foto: Pressefoto

Han opplever imidlertid at dette er i rask endring, særlig når det gjelder oppstartsselskaper innen
bedrift til bedrift markedet, B2B.

– Norge og norske bedrifter er generelt tidlige til å ta i bruk ny teknologi. Satser du på
bedriftsmarkedet kan du få tidlig momentum lokalt, før du i neste fase med referansekunder i ryggen
kan skalere opp internasjonalt, sier Lie.

Verdane har siden 2003 investert i over 170 i nordiske vekstselskaper innen programvare, teknologi,
netthandel, finansteknologi. Argentum er en av investorene i deres niende fond på tre milliarder
kroner som nylig ble fulltegnet.

Samtidig som det er en utfordring å vokse internasjonalt, finnes det mange fordeler ved å drive
teknologiutvikling fra Norge og Norden. Disse fordelene snakker vi for lite om, mener Lie.

– Ta for eksempel arbeidskraft. En barista i Norge tjener fire ganger så mye som i San Francisco. En
utvikler i Norge tjener mye mindre sammenlignet med en utvikler i San Francisco. Det betyr i praksis
at det er billigere å utvikle teknologi her, samtidig som at høye lønninger generelt i samfunnet gjør at
avkastningen for bedrifter med å ta teknologi i bruk er langt høyere enn i USA, sier Lie.

Søk folk med internasjonal erfaring

Mangel på folk med internasjonal erfaring er en annen utfordring for norske oppstartsselskaper som
vil skalere opp. Lie sammenligner med Sverige.

– I Sverige er det mange talenter som har vært gjennom vekstfasen med selskaper som HM, Ericsson,
Ikea, Spotify og så videre. Det er folk som har gått en skole når det gjelder internasjonalisering, og
kan bidra med mye spennende erfaring.

Hans råd er å finne den type personer i Norge og bli flinkere til å dra nytte av deres kompetanse. For
eksempel, folk som har jobbet med internasjonalt salg og teknologiutvikling i offshorebransjen. Lie
nevner oljeselskapet Schlumberger.
– De har investert milliarder i tre programvareselskaper i Norge, og velger å beholde hovedkontoret
her. I de miljøene finner du flinke folk som har jobbet lenge med å utvikle avansert programvare, og
ikke minst jobbet med å rulle denne ut internasjonalt.

Se til regioner for internasjonal potensiale

Nord Kapitalforvaltning ble startet opp i 2011 med hovedkontor i Tromsø, og året etter ble
forvalterens fond nummer to fulltegnet med Argentum som en av hjørnesteinsinvestorene. Nord
Kapitalforvaltning er det eneste aktive eierfondet i Nord-Norge.

Grunnleggerne og partnerne Bjørn Hesthamar og Anders Høifødt så at næringslivet i regionen
utviklet seg raskt, men det var behov for en aktiv og profesjonell aktør som kunne tilføre
risikokapital.

– Vi får mange henvendelser fra lokalmiljøet, og mener at lokal forankring er et komparativt fortrinn.
Vårt mål er å identifisere selskaper som av ulike årsaker har et uforløst vekstpotensial. Gjennom aktiv
eierskapsutøvelse, tilgang på kompetanse og nettverk og bruk av kapital bidrar vi til lønnsom og
bærekraftig vekst, sier Bjørn Hesthamar.

Deres investeringsmandat er bransjenøytralt, men med sin plassering i nord ser de spennende
muligheter innen sjømat, helse, energi, reiseliv og teknologi.

Sats på miljø

Kuldeteknisk er den nyeste investeringen som Nord Kapitalforvaltning har foretatt. Teamets sterke
faglige og teknologiske innsikt var en av årsakene til at de velger å satse på Kuldeteknisk.

– Vi så at markedet for kjøleentreprenører er veldig fragmentert med mange små aktører, men
Kuldeteknisk har over tid vist en sterk innovasjons- og gjennomføringsevne. De har hele veien satset
på nye løsninger og nye produkter, sier Høifødt.

Anders Høifødt legger til at i dag anses Kuldeteknisk som teknologiledende i mange av sine
markedssegmenter, ikke minst innen marin sektor.

Bytt ut daglig leder

Før Nord Kapitalforvaltning kjøpte seg inn i Kuldeteknisk gjorde de en helhetlig analyse av selskapet,
så på eksisterende og nye markedsmuligheter, forretningsmodellen, organisatoriske oppsett,
salgskanalene, og hvorvidt det kunne skaleres.

For å kunne vokse videre, ønsket både de gamle og nye eiere å sette i gang ansettelse av en ny daglig
leder, samtidig som gründerne skulle fortsette å være en aktiv del av ledelsen og få mer kapasitet til
å utvikle bedriften videre.

– I det lå en erkjennelse av at ytterligere vekst fordret en styrket og mer erfaren ledelse. Gründernes
kompetanse kunne brukes enda mer effektivt inn mot både marked og teknologiutvikling. Den nye
lederen ble Martin Schjølberg, mens gründerne gikk over i nye, men fortsatt aktive roller i selskapet,
sier Hesthamar.

Han presiserer at det er en ganske vanlig problemstilling i oppstartsselskaper.

– Gründere som bygger selskapet til et visst nivå, vil fortsatt være en del av veksten, men i nye roller.
De har ofte stort nettverk og mye kunnskap, og kan derfor bidra mer med å utvikle nye
forretningsområder, mens en ny daglig leder kan overta den samlede styringen, både strategisk og
operativt.