Argentum søker investeringsmedarbeider i Bergen

Argentum Asset Management er en spesialisert kapitalforvalter for investeringer i private equity. Selskapet forvalter nettokommitteringer i fond på 14 mrd kroner for Argentum Fondsinvesteringer og private investorer.

Argentum har siden 2001 bygget opp et ledende kompetansemiljø på investeringer i private equity-fond. Selskapet har spesialisert seg på fond i Norden og Nord-Europa. Argentum er aktiv i første, annenhånds- og ko-investeringsmarkedet; hvilket innebærer investeringer i nyetablerte fond, kjøp av fondsandeler i eksisterende fond og investeringer direkte i bedrifter sammen med fond i vår portefølje. Siden oppstart har selskapet hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 15,2% prosent. Argentum har ca 25 ansatte og kontorer i Bergen og Oslo.

Vi ser etter en dyktig og ambisiøs medarbeider til investeringsteamet

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene vil typisk være knyttet til analyser av det nordiske og nord-europeiske private equity-markedet, vurdering av investeringsmuligheter og oppfølging av investeringer. Følgende oppgaver vil være aktuelle:

 • Analyser av investeringer i nye fond; herunder strategi, team og track record. Verdsettelse av eksisterende fond med tanke på transaksjoner i annenhåndsmarkedet. Vurdering av enkeltinvesteringer i forbindelse med ko-investeringsaktivitet
 • Kontakt med ledende nordiske og europeiske private equity-miljøer
 • Markedsovervåking, utvelgelse og oppfølging av prosjekter samt ad-hoc analyser
 • Utarbeidelse av markedsmateriale
 • Kontakt med eksisterende og mulig nye deltakere i investorprogrammer

Vi søker en kandidat med:

 • Høyere økonomisk utdannelse med sterke akademiske resultater, type mastergrad; gjerne med fordypning i finans
 • Interesse for investeringer
 • Engasjement
 • Evne til å skape gode relasjoner
 • Sterke analytiske egenskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Evne til å ta initiativ
 • Gode samarbeidsevner for å bidra i et profesjonelt team, kombinert med evne til å jobbe selvstendig

Som investeringsmedarbeider i Argentum blir du en del av det ledende miljøet for fondsinvesteringer i private equity i Norden. Du vil få sjansen til å vurdere investeringsmuligheter, følge opp fond i eksisterende portefølje og arbeide mot våre eksterne samarbeidsinvestorer. Kompetanseutvikling er viktig i Argentum. Du vil både få intern opplæring samt mulighet til å kunne delta på internasjonale kurs.

I tillegg til hovedoppgavene må det påregnes oppgaver knyttet til avdelingens øvrige ansvarsområder. Arbeidssted vil være Bergen. Noe reiseaktivitet må påregnes.

Øvrig informasjon:

Vi kan tilby et utviklende og dynamisk arbeidsmiljø med utfordrende og spennende arbeidsoppgaver til konkurransedyktige betingelser. For nærmere opplysninger om stillingen, vennligst ta kontakt med Espen Langeland (+47 922 92 939) eller Ingibjörg Meyer-Myklestad (+47 906 05 505).

Søknadsfrist: 15. februar 2019.

Kortfattet søknad og CV med tilhørende karakterutskrifter (på norsk eller engelsk) sendes til stilling@argentum.no.