Argentum setter søkelys på mangfold i finansbransjen

Det var stort engasjement i salen da Argentum samlet om lag 200 mennesker til mangfoldkonferanse i Bergen, 7. februar.

Norge er et av verdens mest likestilte land. Likevel oppleves deler av næringslivet som lite mangfoldig og finansbransjen har lenge vært svært mannsdominert. Det er mye som tilsier at oppmerksomhet rundt mangfold i finans- og tidligfasemiljøet er viktig:

  • Kun 20 prosent av aksjeselskapene som startes i Norge har kvinnelig gründer.
  • Disse selskapene tiltrekker seg langt lavere andel av investert kapital enn antallet skulle tilsi.
  • Under én av tre norske aksjeeiere er kvinner og skjevheten i er enda større innen investeringer i oppstartsselskaper.
  • Internasjonale tall viser at kun syv prosent av de beste ventureselskapene har kvinnelig partner.
  • Langt flere menn enn kvinner velger studiespesialisering i finans, mens kvinnene i større grad velger emner innenfor strategi og ledelse.

Argentum ønsker å bidra til et mer mangfoldig finans- og tidligfasemiljø. Derfor samlet vi investorer, gründere og politikere i Bergen 7. februar, for å snakke om hvordan vi få flere kvinner inn i våre miljøer.

På scenen fikk vi høre om inspirerende historier om veien fra idé til selskap, hvordan du bygger opp en investeringsportefølje og hvordan du kan gjøre gode investeringer. Det ble også diskutert hvilke politiske føringer som kan bidra til et mer mangfoldig finansmiljø. Etter et inspirerende program på scenen møttes investorer, politikere, gründere og studenter over en matbit og videre diskusjoner om temaet.

Se video fra arrangementet her.

Takk til de omlag 200 deltakerne som kom på arrangementet og til bidragsyterne og samarbeidspartnere på dagen: