Argentumprisen 2019 kaster nytt lys over effekten av private equity

Fay Høyfjell er en av vinnere av Argentumprisen 2019. Hun vant prisen sammen med Tine Qun Tungland. Foto: Argentum

Private equity-eierskap har en disiplinerende effekt på porteføljeselskap, viser masteroppgaven som er årets vinner av Argentumprisen.

Argentum deler hvert år ut en pris for beste masteroppgave innen private equity i Norden, der premien er 20.000 kroner. Med oppgaven «Private equity og real earnings management: En disiplinerende effekt» vant norske Fay Høyfjell og Tine Qun Tungland årets pris.

– På utsiden fremstår private equity ganske lukket og da er det lett å ha en negativ innstilling. Vi ble overrasket over resultatet som gjorde at vi fikk et mer positivt bilde av bransjen. Enkelt sagt ser vi at private equity-fond er ute etter å heve kvaliteten på porteføljebedriftene, ikke bare tjene penger på eierskapet, sier Høyfjell.

Masteroppgaven benytter norsk regnskapsdata til å undersøke forekomsten av real earnings management (REM) i porteføljeselskapene til private equity. REM forekommer når selskapene gjør operasjonelle endringer for å fremstå mer attraktive for interessenter.

– En god norsk forklaring er at selskapene slutter å bruke penger på FoU, hever salget ved å gi store rabatter, eller har en overproduksjon for å fordele de faste kostnadene. Kort fortalt ønsker de å fremstå som mer profitable, sier Høyfjell.

– Oppgaven gir viktig innsikt i rapporteringen innen private equity ved å se på hvor mye inntjeningsstyring som foregår i PE-eide selskaper. Å forstå hvordan PE-eierskap påvirker inntjeningsstyring er et tema som er lite forsket på, og denne oppgaven er en av få som har tatt det for seg, heter det i juryens begrunnelse.

PE har «oppdragende» effekt

Høyfjell og Tungland sammenlignet forekomsten av REM i porteføljebedrifter og sammenlignbare private og børsnoterte bedrifter. De fant empirisk bevis for at porteføljeselskaper foretar mindre REM enn private selskaper.

– Private equity virker altså å ha en disiplinerende effekt på porteføljebedriftene. Bedriftene blir en bedre versjon av seg selv enn dersom de bare var en privat bedrift. Vår analyse er at private equity virker oppdragende, at driften gjøres mer korrekt fordi man har profesjonelle eiere som følger med og har god kunnskap om driften av et selskap, sier Høyfjell.

Høy forekomst av REM kan være skadelig for en bedrift på sikt, og derfor er kunnskap om innvirkningen som private equity har av stor verdi. Det var ikke en entydig forskjell mellom porteføljeselskaper sammenlignet med børsnoterte selskaper på dette feltet.

Vil vurdere bransjen i fremtiden

Duoen skrev masteroppgaven våren 2018 som en del av mastergraden innen økonomisk analyse ved Norges handelshøyskole (NHH). De kjente hverandre ikke før oppgaveskrivingen, men ønsket begge å skrive om finansiering i oppstartsbedrifter. De jobbet ut fra antakelsen om at forekomsten ville være høyere i PE-eide og børsnoterte selskaper, og ble overrasket da analysene viste det motsatte. Da kom de over problemstillinger rundt regnskapsmanipulasjon og disse ville de teste.

– Det var fint å kunne dele arbeidsmengden. Vi har gjort manuelle søk på PE-oppkjøp basert på regnskapstall fra 1992 til 2015, noe som er et krevende arbeid i seg selv, og ikke mulig å gjennomføre så grundig alene. Videre var det uvurderlig å alltid ha en som kjente oppgaven like godt som en selv å sparre med, spesielt når funnene skulle analyseres, sier de.

Tungland fullfører for tiden en dobbelgrad i Australia og er ansatt som transaksjonsrådgiver i EY fra høsten av. Høyfjell er i dag konsulent innen business intelligence i Sherpa by Atea. På spørsmål om private equity kan være interessant i fremtiden er svaret klart fra Høyfjell:

– Det kunne jeg absolutt vært interessert i. Det er en bransje i vekst og man får lov til å være med og forme selskaper. Fra et kvinneperspektiv fremstår private equity mer forlokkende enn mer tradisjonelle finansjobber, sier hun.


Argentum vil takke alle som søkte på Argentumprisen 2019. Vi gratulerer også årets vinnere, Fay og Tine, med prisen.

Les mer om Argentums årlige masteroppgavepris her.