BI og Argentum signerer partnerskapsavtale

Rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand (t.v.) og Argentum-sjef Joachim Høegh-Krohn under avtalesigneringen. Foto: Handelshøyskolen BI

Den nye avtalen skal styrke den globale konkurransekraften til norske bedrifter med internasjonalt vekstpotensial.

Avtalen innebærer kompetanseutvikling og nettverksaktiviteter for å samle akademiske fagkrefter, investorer og bedrifter som trenger en utviklingsarena for kommersialisering og videre vekst.

– For at bedrifter skal vokse og bli lønnsomme trengs det økt fokus på kommersialisering og internasjonalisering. BI har et sterkt fagmiljø på dette området, sier rektor Inge Jan Henjesand ved Handelshøyskolen BI.

Partnerskapet bygger på en felles forståelse av at Norge trenger flere bedrifter som kan vokse og skape arbeidsplasser. Derfor er det et særskilt fokus på bedrifter i den tidlige vekstfasen. I tillegg er det en felles ambisjon om å bidra inn til en nasjonal strategi for å ta del i verdiskapning av fremtidig innovasjon og teknologiutvikling i et globalt marked.

– Argentum ser en økende interesse for Norden fra internasjonale aktører og vi mener denne interessen er viktig for å skape ytterligere vekst i det norske økosystemet for bedrifter i vekst og tidligfase. Vi inngår samarbeidet med Handelshøyskolen BI fordi begge parter ønsker å bidra til å styrke bedriftenes globale konkurransekraft og dermed også norsk næringsliv, sier Joachim Høegh-Krohn, administrerende direktør i Argentum.

BI har gjennom akseleratorprogrammet «100scaleups» bistått selskaper med å realisere globale ekspansjonsplaner basert på faglig ekspertise på kommersialisering og skreddersydde forretningsmodeller.

– Selskaper i skaleringsfasen trenger kompetanse i verdensklasse både fra akademia og næringsliv. Argentum har en sentral rolle i økosystemet for nyskaping og innovasjon, og sammen ønsker vi å styrke bedrifters globale konkurransekraft, sier Professor Per Ingvar Olsen ved Handelshøyskolen BI. Foto: Handelshøyskolen BI