Startup Extreme 2019: – Investorer viser interesse for Norge nå

F.v. Henrik Grim i Northzone, Kremena Tosheva i Agera, Teodor Bjerrang i SNÖ og Ellen Amalie Vold i Argentum. Foto: Jan Khür – www.jankhur.com

Investorpanelet som Argentum samlet på Voss denne uken var samstemte i hva som skal til for at Norge skal holde på interessen fra internasjonale investorer: Få frem gode rollemodeller.

– Jeg har vært i økosystemet i fem år og det har vært en kontinuerlig økning i interessen for Norge i løpet av de årene. Sammenlignet med resten av Norden er vi en «late bloomer», men internasjonale venture-investorer viser interesse for Norge nå, sier Kremena Tosheva i konsulent- og ventureselskapet Agera til Startup Extreme-publikumet, tirsdag 25. juni.

Sammen med Teodor Bjerrang i SNÖ og Henrik Grim i Northzone diskuterte hun et av hovedfunnene i Argentums analyse av det nordiske private equity-markedet i 2018: Nordiske tidligfaseselskaper blir sett på både som en trygg og smart investering.

– Det er mye kapital i Europa, så når en «dam» går tørr flytter kapitalen på seg – og her er Norge i en god posisjon. Det er en rekke entreprenører innenfor eksempel tech og et godt økosystem som henter investorene hit. Det er Startup Extreme og Oslo Tech Excursion gode eksempler på, legger Grim til.

– Nå er Norge i kraftig vekst og vi ser at det er mer kapital tilgjengelig både i tidlig og sen fase. Ikke minst tenker selskapene mer globalt, sier Bjerrang.

Gode rollemodeller

Samtidig er det norske økosystemet i tidligfase lite i forhold til det vi ser i Sverige. Der har aktører som Klarna og Spotify stått i front, selskaper som har klart å skalere globalt og slik trekke oppmerksomhet til landet de kommer fra.

– For å lage et godt økosystem må du ha talent, kapital og rollemodeller. For Norges del har vi fått frem Kahoot! som kan spille en lignende rolle som Klarna og Spotify har gjort i Sverige – en rollemodell som overfører sin kunnskap til miljøet hjemme, sier Grim.

Bjerrang mener at det norske miljøet har «vokst opp» de siste årene, og at det er mange selskaper i tidligfase som trenger hjelp til å ta neste steg.

– Startup har akkurat kommet inn i dagligtalen vår. Først nå har massemediene begynt å gi temaet oppmerksomhet. Nå må vi hjelpe flere selskaper til å skalere, sier han.

– Den virkelige «slagmarken» er utenfor landets grenser. Norge har grensesprengende teknologi som behøver internasjonal kunnskap og kapital for å vokse videre, legger Tosheva til.

Venture-vekst i Q1

I forkant av paneldebatten presenterte Ellen Amalie Vold i Argentum ferske tall for Startup Extreme-publikumet som viste en solid aktivitet innen nordisk venture i første kvartal av 2019:

  • Det ble samlet investert for €385 millioner i venture-segmentet, noe som er et historisk høyt investeringsvolum i et enkeltkvartal, og nesten dobbelt så høyt som første kvartal i 2018.
  • Rekordsummen fordeler seg på 61 investeringer, spredt relativt jevnt utover de nordiske landene.
  • Fire venturefond hentet inn total €1,1 milliarder, mer enn dobbelt så mye som ble hentet inn av venturefond i hele 2018.
  • Les hele vårt markedsblikk for Q1 2019 her.

Argentums analyse viser også at nedgangen på slutten av fjoråret ser ut til å ha vært en markedskorreksjon, noe som var godt nytt for sultne gründere og investorer i salen.

Startup Extreme arrangeres av teamet og gründerne bak Angel Challenge og Startup Norway. Dette var femte året at gründerkonferansen samlet internasjonale oppstartsselskaper og potensielle investorer over tre dager med nettverksbygging, faglig påfyll og ekstremsport på Voss. Argentum er en av hovedsponsorene.

Les mer om Startup Extreme her.