Arendalsuka: Hvordan kan finansbransjen tiltrekke flere kvinner?

F.v.: Ellen Amalie Vold i Argentum, Ingrid Beyer i Hadean Ventures, Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI, Kristin Holth i DNB, Karoline B. Glad ved NHH, Rikke Eckhoff Høvding i NVCA, Joachim Høegh-Krohn i Argentum og Maria Tallaksen i Altor. Foto: Hannah Møller Endresen / Handelshøyskolen BI

Det var et samlet panel som konkluderte på spørsmålet Argentum stilte i Arendal: Finansbransjen må oppdatere historiefortellingen og tilrettelegge for en ny generasjon arbeidstakere, og de unge kvinnene må tåle å løftes frem.

I mylderet av debatter, valgkamp og minglearrangementer på Arendalsuka 2019, inviterte Argentum og Handelshøyskolen BI til foredrag og panelsamtale om hva som skal til for å få flere kvinner inn i finans.

– Det er lite som tyder på at matematiske fag kun er tilpasset menn, eller at kvinner er mindre ambisiøse eller skyr konkurranse. Det handler heller ikke om at selskaper i finansbransjen bare ønsker menn, for de støvsuger nå markedet for å ansette kvinner, sier Hilde C. Bjørnland, prorektor og professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

Bjørnland åpnet arrangementet med å dra de lange linjene fra kvinners inntreden i arbeidslivet på slutten av 1960-tallet og frem til i dag, med et særlig blikk på finansbransjen. Hun pekte på det faktum at kun 20 prosent av finansjobbene i Norge er besatt av kvinner, og at andelen kvinner på bachelorstudiet i finans på BI er så lav som ti prosent. Skal flere kvinner jobbe innenfor finans, må vi derfor fokusere på å gjøre det enda mer attraktivt for kvinner å studere finans, ifølge Bjørnland.

– Dessverre tror jeg det fortsatt er et glasstak i bransjen og en holdning om at kvinner ikke vil strekke seg like langt som menn. Denne stereotypien bekreftes av det bildet som media ofte tegner, der finans assosieres med menn som kun er opptatt av penger og makt. Vi mangler kvinnelige rollemodeller og «helter» som unge kvinner kjenner seg igjen i. I tillegg er kvinner usikre på om bransjen tilbyr den fleksibiliteten de ønsker seg, for eksempel når de skal ha barn en gang, sier Bjørnland.

Historien bak tallene

I paneldebatten som fulgte diskuterte deltakerne mulige tiltak for å tiltrekke flere kvinner til finans og bedre informasjon om bransjen ble trukket frem som en avgjørende faktor.

– Inntrykket av bransjen er at den består av misfornøyde damer og rike menn, i et hardt miljø der det kun er profitt som gjelder. Det er lite appellerende for de fleste unge mennesker. Derfor må det skje en endring i historiefortellingen og hvilke kanaler vi bruker. Vi må få frem historiene bak tallene – det som skaper verdi for samfunnet og som gjør arbeidshverdagen interessant, sier Ellen Amalie Vold, fungerende kommunikasjonsdirektør i Argentum.

– Finans er ikke bare «Gordon Gekko», stereotypien av mannen som alltid er på jobb og ikke tar hånd om barna. Det finnes mange interessante oppgaver innenfor finans. Kunnskapen rundt alle rollene som finnes må økes, sier BI-professor Bjørnland.

At bransjen må endre sin historiefortelling er viktig ikke bare for å tiltrekke seg unge kvinner, men også for den nye generasjonen menn, skal vi tro panelet.

– Jeg tror det er viktig for mange i min generasjon å føle at jobben er meningsfylt, og man må derfor frem hva bransjen bidrar med til samfunnet. Unge kvinner forventer å måtte jobbe hardt og ønsker å stå på, og det er ikke noen grunn til at de som søker seg til for eksempel konsulentbransjen ikke skulle se til en finansjobb i stedet, sier Karoline Blekastad Glad som begynner på masterstudiet i finans ved NHH til høsten.

Må tåle å løftes frem

Panelet diskuterte også konkrete tiltak, som mentorordninger og kvotering.

– Vi har satt et mål om minimum 40 prosent av begge kjønn både i konsernledelsen og ledergruppene i de ulike forretningsområdene. For å nå dette kreves tiltak som systematisk måling og oppfølging av ledere, talentprogram og lederutvikling med spesielt fokus på kjønnsbalanse, lønnsbalanse og krav til underleverandører, sier Kristin Holth, sjef for havnæringen i DNB.

– Når vi ansetter ønsker skal beste kvinnelig mannlige kandidater identifiseres. Samtidig ser vi nok, uten av det er noen forskning som forsvarer det, et mønster at kvinner søker på stillinger de kan levere i, mens menn søker på det de tror de kan. Da blir det fort flere menn i søkerbunken, legger Holth til.

Kvinner vil ikke føle seg kvotert inn, konkluderte panelet, og det kan i verste fall gjøre det mindre attraktivt for jenter å søke.

– Heller enn kvotering må man fokusere på å øke andelen kvinnelige søkere. Her bør bedrifter i bransjen bli flinkere til å informere om hva man faktisk gjør i ulike jobber innen finans, og avkrefte myter om spisse albuer og «guttastemning», sier NHH-student Glad.

Likevel må visse systematiske tiltak til for å justere ubalansen mellom kjønnene, i følge Maria Tallaksen, partner i det nordiske private equity-selskapet Altor. Hun mener at kvinner ikke bør bli fornærmet av å bli løftet frem.

– Så lenge du leverer, er sjefene som løfter deg frem, enten de er kvinner eller menn, svært viktige for å skape en endring i bransjen, sier Tallaksen.

Enten man er en ung kvinne på vei inn i bransjen eller man har muligheten til å være en god rollemodell står oppsummeringen til Rikke Eckhoff Høvding i Norges Venturekapitalforening (NVCA) støtt: – Finans handler om å investere i fremtidig næringsliv, og hvem vil vel ikke være med å satse på morgendagens vinnere?