Argentum arrangerer nye mangfoldskonferanser

Argentum opplevde stor interesse og entusiasme rundt konferansen vi hadde i Bergen i februar, om hvordan vi kan få flere kvinnelige investorer og gründere i Norge. Nå tar vi konferansen med oss videre og besøker Tromsø, Trondheim og Stavanger.

Norge er et av verdens mest likestilte land. Likevel oppleves deler av næringslivet som lite mangfoldig. Kun en femtedel av nye aksjeselskaper i Norge har kvinnelig gründer, ifølge SSB. Og regjeringens ferske handlingsplan viste at to tredjedel av alle gründere er menn, mens det for hver kvinne som har fått investeringer fra finansieringskilder som såkornfond eller venturekapitalfond er 25 menn i samme situasjon.

Dette ønsker Argentum å gjøre noe med, og derfor arrangerer vi på nytt konferanser som setter søkelys på hvordan vi kan flere kvinner i tidligfasemiljøet i Norge. På konferansene møter vi gründere og investorer som skal inspirere oss med historier fra sine selskaper og investeringer. Etter det faglige innholdet inviterer vi til mingling med servering og underholdning.

Hvor og når:
  • Tromsø, tirsdag 5. november, The Edge
  • Trondheim, tirsdag 12. november, Rockheim
  • Stavanger, onsdag 20. november, Stavanger konserthus
Du vil blant andre møte:
  • Joachim Høegh-Krohn, administrerende direktør i Argentum
  • Agnes Árnadóttir, gründer og daglig leder i Brim Explorer som bygger elektriske turistskip (Tromsø)
  • Sophie Wiik, gründer av restemattjenesten Too Good To Go og investor i Fjong (Tromsø)
  • Marit Rødevand, gründer og daglig leder i Mito.ai som bruker kunstig intelligens for å forstå tekstdata (Trondheim)
  • Ingrid Teigland Akay, partner i Hadean Ventures som investerer i norske og nordiske selskaper innen helseteknologi og life science (Stavanger)
  • Karoline Sjødal Olsen, gründer og daglig leder i Blue Lice – en teknologi for å ta knekken på lus ved oppdrettsanlegg (Stavanger)
  • Flere navn publiseres i løpet av september

Hold av datoen for din by!

Fullt program publiseres på våre hjemmesider i løpet av kort tid.