Argentum-konferanse i Stavanger

Onsdag 20. november inviterer vi til en konferanse i Stavanger, hvor vi spør hva som skal til for å få flere kvinnelige investorer og gründere i Norge.

Norge er et av verdens mest likestilte land. Likevel oppleves deler av næringslivet som lite mangfoldig. Kun en femtedel av nye aksjeselskaper i Norge har kvinnelig gründer, ifølge SSB. Og regjeringens ferske handlingsplan viste at to tredjedel av alle gründere er menn, mens det for hver kvinne som har fått investeringer fra finansieringskilder som såkornfond eller venturekapitalfond er 25 menn i samme situasjon.

Dette ønsker Argentum å gjøre noe med, og derfor arrangerer vi en konferanse i Stavanger sammen med Hitecvision, Connect Vest og Start UiS som setter søkelys på hvordan vi kan flere kvinner i tidligfasemiljøet i Norge. Her får du høre personlige historier fra noen av landets råeste gründere og investorer, før vi avrunder med en paneldebatt der vi stiller spørsmålet om hvordan vi får flere kvinner inn i bransjen. Etter den faglige delen inviterer vi til mingling med servering og konsert med en lokal artist.

Hvor og når:
  • Stavanger konserthus, Sandvigå 1, 4007 Stavanger
  • Onsdag 20. november 2019, kl. 17.00-20.00
  • Meld deg på her: Påmeldingslenke (NB! Begrenset antall plasser)

Program:

16.30: Registrering åpner, lett servering

17.00: Joachim Høegh-Krohn, administrerende direktør i Argentum
17.15: Karoline Sjødal Olsen, gründer og daglig leder i Blue Lice som har utviklet en teknologi for å ta knekken på lus i oppdrettsanlegg
17.30: Ingrid Teigland Akay og Ingrid Beyer, managing partner og head of investor relations i Hadean Ventures som investerer i nordiske selskaper innen helseteknologi og livsvitenskap
17.45: Kristin Kragseth, administrerende direktør i olje- og gasselskapet Vår Energi

18.00: Pause

18.15: Panelsamtale med Kristin Kragseth, Karoline Sjødal Olsen, Ingrid Teigland Akay, Pauline Irene Steinhovden (student ved UiS, aktiv i Børsklubben UiS og Start UiS, driver salongen Nordic Hair) og Sissel Knutsen Hegdal (kommunestyrerepresentant for Stavanger Høyre)
Ellen Amalie Vold i Argentum modererer samtalen

19.00: Mingling, bevertning og konsert med Solå

20.00: Avslutning