Acceler8 Game Changers: Venturekapital i havnæringene

Ellen Amalie Vold, fungerende kommuniksjonsdirektør i Argentum, modererte paneldebatten. Foto: Gunnbjörg Gunnarsdottir

Argentum arrangerte en paneldebatt om hvilken rolle venturekapital kan ha i havnæringene, da den første utgaven av Acceler8 Game Changers gikk av stabelen i Bergen i forrige uke. Her fikk en rekke spennende norske oppstartsbedrifter en scene til å vise seg frem for investorer.

– Områdene med størst potensiale i havnæringene avhenger av hva vi ser på, om det er vekstpotensial eller økonomisk potensial. De store bedriftene kan vokses litt og gi den største økningen finansielt. Men vi finner bedriftene med mest potensial for vekst i de fremvoksende havnæringene, sier Anders Milde Gjendemsjø, partner i McKinsey & Co i Bergen.

Han pekte på havoppdrett som en av industriene med best fremtidsutsikter. Her er støtteindustrien rundt i vekst og aktører ser på muligheten for å overføre praksisen med laks til andre fisketyper.

Gjendemsjø satt i panelet med Lotte Skolem, direktør for produkt og teknologi i Aker BioMarine, Birgit Marie Liodden i The Ocean Opportuniy Lab (TOOL) og Ingrid Kylstad fra Katapult Ocean.

Kylstad var enig i Gjendemsjøs poeng rundt havoppdrettene og sa at hun trodde industrien vil vokse til å bli langt større enn i dag.

– Det er også oppløftende å se at ingeniører i olje- og gassindustrien klarer å omstille ekspertisen sin til andre havnæringer, og slik være med på å skape spennende nye innovasjoner, sier Kylstad.

Samarbeid søkes

Ifølge panelet er en av utfordringene i Norge at vi lukker oss inne i regioner som konkurrerer mot hverandre istedenfor å samarbeide.

– Vi må bryte ned skillene mellom hav- og landindustriene, slik de har vært flinke til å gjøre på Sunnmøre. I tillegg må vi øke samarbeidet mellom regionene. Vi er et for lite land til å konkurrere internt, sier Birgit Liodden i TOOL.

Et komparativt fortrinn for Norge som panelet trakk fram er den flate strukturen som gjør det enklere for ingeniører å snakke med ledelsen, og for ledelsen å snakke med selskapets viktigste interessenter.

– Det er også veldig norske å tenke sikkerhet, at ansatte på alle nivåer tenker selv og er kritisk innstilt når de finner feil. Det er et viktig fortrinn i kapitalintensive industrier som havnæringene er, sier Skolem i Aker BioMarine.

– Og det positive med at vi er små, er at det blir enklere å få folk med seg og å dra lasset sammen, legger Kylstad til.

Rollen til venture

Når det kommer til venturekapital pekte Kylstad på en ny rapport fra Katapult Ocean, hennes eget selskap, som viser at 25 prosent av europeiske hav-startups er norske.

– For å være ærlig trodde jeg flere av oppstartsbedriftene innen havinnovasjon skulle være norske. Jeg tror vi alle er enige i at andelen bør økes, sier hun.

I den sammenheng ser Gjendemsjø i McKinsey to utfordringer for de norske selskapene. For det første må de skape forretningsstrategier som ventureselskaper er interesserte i. Og det for det andre må det komme mer kompetent VC-kapital til Norge, selv om det ikke er kapitalmangel generelt.

– Jeg skulle likt å se at flere venturefond satte opp investeringsteam her i Norge, gjerne i en by som Bergen, sier Gjendemsjø.

Skolem i Aker BioMarine mener venture har en rolle når det kommer til å bruke større deler av havet, ikke bare «biffen» man finner helt øverst.

– Det vil være viktig for å sikre at verden har mat, at vi lærer å bruke biomassen som finnes på bunnet av havet. Vi må gå lengre ned i matkjeden og hente ut ressurser på bærekraftig vis. Men for at slike industrier skal bli lønnsømme må vi kunne skalere, og her kommer venturekapital inn i bildet, sier Skolem.

Fra Tokyo til Bergen

Horizons Venture, én av de ledende private investeringsfondene i verden, arrangerte sin årlige «TechCracker» under konferansen. Her fikk et utall spennende norske startups muligheten til å presentere selskapet sitt på scenen. Horizons har arrangert dette konseptet flere steder tidligere, blant annet i Tokyo, Whistler og Singapore.

I 2019 var det altså Bergens tur til å få besøk av det kinesiske investeringsfondet. Konferansen som ble arrangert rundt Horizons-besøket var det Acceler8 Norge og BKK Spring som stod bak. Argentum var én av hovedsponsorene for arrangementet sammen med BKK, Bergen kommune og Innovasjon Norge.

Anders Milde Gjendemsjø i McKinsey Norge holdte en innledning om temaet. Foto: Gunnbjörg Gunnarsdottir

Fra paneldebatten om venture i havnæringene. F.v.: Ellen Vold, Anders Milde Gjendemsjø, Ingrid Kylstad, Lotte Skolem og Birgit Liodden. Foto: Gunnbjörg Gunnarsdottir