Wellit digitaliserer logistikken i olje og gass

Med logistikkhuben WELS legger Wellit til rette for grønn omstilling i Nordsjøen. Nå skal selskapet erobre verden med private equity-fondet Norvestor i ryggen.

Er det sjølogistikkens svar på Facebook eller et Uber for olje- og gassnæringen? WELS kan faktisk være litt av begge, skal vi tro gründer og administrerende direktør i Wellit, Jan Inge Pedersen. Han startet selskapet sammen med Fredrik Larsen i Stavanger i 2011, med mål om å digitalisere logistikken på norsk sokkel (se faktaboks i bunnen av saken). Det har de klart.

Jan Inge Pedersen, administrerende direktør i Wellit. Foto: Wellit

– Vi representerer den nye æraen med deling av informasjon i sanntid mellom aktørene i logistikkjeden. WELS er som et Facebook for logistikk, sier Jan Inge Pedersen, gründer og adm. dir. i Wellit. Foto: Wellit

– Norge var et godt marked å starte i, siden det var enklere å få innpass hos de små selskapene og kort vei til endring. Vi kjente også markedet godt og var bevisst med hva vi skulle lage. Da var det enklere for den største aktøren, Equinor, å implementere programvaren også. Nå brukes WELS av samtlige operatører på norsk sokkel, sier Jan Inge Pedersen, administrerende direktør i Wellit.

Per 1. desember 2019 har kommunikasjons- og samhandlingsverktøyet WELS over 20.000 unike brukere fordelt på over 30 operatører, og det brukes på over 400 rigger og installasjoner i 25 land. Argentum har betydelige eierandeler i de to Norvestor-fondene som har gått inn i Wellit (les mer).

– Wellit har skapt gode penger, og nå trenger de en sterk partner som har finanser til å takle veksten i markeder som USA, Asia og Storbritannia. Vi skal legge til rette for den internasjonale veksten ved å stille kapital tilgjengelig, bidra med IT-kompetanse for å videreutvikle programvaren, og dele av erfaringene våre fra internasjonale operasjoner, sier Tor Erling Gunnerød, partner i Norvestor og styreleder i Wellit.

Mer effektiv ressursbruk

Wellit-gründerne hadde sett at operatører brukte e-post, telefon og Excel-ark for å koordinere mellom leverandører og forsyningsbåter, en ineffektiv og uoversiktlig løsning. Eksisterende systemer ga ikke fleksibiliteten som trengs i olje- og gassnæringen, særlig når det kom til bore- og brønnoperasjoner. Det problemet satte Larsen og Pedersen seg fore å løse.

– Resultatet har blitt WELS som er en nettportal hvor alle involverte lett får oversikt. De som skal sende utstyr til en plattform kan her melde fra hva han sender og hvor, istedenfor at informasjonen forblir mellom operatør og leverandør. Da kan operatørene redusere antall båter og potensielt samarbeide, sier Pedersen i Wellit.

– Vi representerer den nye æraen med deling av informasjon i sanntid mellom aktørene i logistikkjeden. WELS er som et Facebook for logistikk, legger han til.

Synergiene fra at alle bruker samme digitale system skaper ikke bare mer effektiv ressursbruk, her ligger det også store besparelser for klimaet.

– Wellit er en mulighetsskaper for olje og gass-sektoren. Tall fra McKinsey viser at antall forsyningsbåter i Nordsjøen kan reduseres kraftig ved at samtlige operatører og leverandører bruker én kommunikasjonsplattform og samarbeider. Bare for forsyningsbåter tilsvarer denne besparelsen CO2-utslippene fra 365.000 biler, NOx-utslippene til 24 millioner biler eller SOx-utslippene fra 72 millioner biler, ifølge McKinsey. Her ligger det altså store besparelser for miljøet, sier Gunnerød i Norvestor.

Deler veksten i to faser

Gunnerød viser til at logistikken i Nordsjøen noen ganger kan gå i sirkel og aldri nå ut til operasjonen. Dette svinnet kan WELS forhindre ved å visualisere mengder med data og vise hvilke båter som skal hvor.

– Visjonen er at det skal bli som et Uber for logistikk. Forenklet sagt vil operatørene i fremtiden kunne se hvilken båt som skal til hvilken plattform, og laste varen på denne båten istedenfor å ha dedikerte fartøy. Det vil kreve mye av operatørene, men med WELS er det altså mulig, sier Gunnerød.

Norvestor kjøpte 60 prosent av aksjene i Wellit i januar 2019. Med det norske PE-fondet på eiersiden skal selskapet vokse mer i utlandet.

– Vi deler veksten i to faser. Først er det en internasjonal utrulling mot operatørene, hvor vi tar region for region. Deretter skal vi se på muligheter for å effektivisere nedover i verdikjeden, sier Gunnerød.

Havvind kan bli neste

Selv om selskapet vil fokusere sin virksomhet i olje- og gassektoren, kan en ekspansjon til andre næringer skje med tiden.

– Som en leverandør til den globale energibransjen, kan havvind bli et aktuelt neste steg for oss. Samtidig ser vi at flere andre næringer snuser på løsningen vår, sier Wellit-sjef Pedersen.

Joachim Høegh-Krohn, administrerende direktør i Argentum, har stor tro på Wellit.

– Wellit er et glimrende eksempel på at det skjer mye banebrytende innovasjon i olje og gass-sektoren her i Norge. Med Norvestor i ryggen har det musklene som skal til for å hevde seg globalt. Når norske selskap får med seg norske private equity-fond på en slik reise blir vi stolte, sier Høegh-Krohn.


Wellit

  • Norsk softwareselskap som leverer logistikkløsninger til den globale energibransjen. Startet i Stavanger i mars 2011 av Jan Inge Pedersen og Fredrik Larsen.
  • Gjennom kommunikasjons- og samhandlingsverktøyet WELS, får og gir olje- og gassaktører sanntidsinformasjon om all logistikk. WELS gir bedre oversikt og skaper et potensial for å bruke ressurser mer effektivt, kutte kostnader og redusere bransjens karbonfotavtrykk.
  • I desember 2019 har WELS over 20.000 unike brukere og brukes til å styre logistikken til og fra over 400 rigger. Har over 30 operatører i 25 land i alle verdens energiregioner.
  • Har fire av verdens fem største energiselskaper på kundelisten: BP, Shell, Total og ExxonMobil.

Norvestor

  • PE-fond som konsentrerer seg om mellomstore selskaper i Norden.
  • Etablert i 1991, ledes av Lars Grinde og har gjort 71 investeringer og 45 salg.
  • Har 11 milliarder kroner under forvaltning gjennom fire fond, hvor Argentum har eierandeler.
  • Kontorer i Oslo og Stockholm med totalt 29 ansatte.