Sånn påvirker koronaviruset nordisk private equity

Ingrid Teigland Akay er lege og sjef for Hadean Ventures. De har et porteføljeselskap som nå utvikler en vaksinekandidat som kan ta knekken på koronaviruset. Foto: Maria Amelie

Der 2019 var et «gullår» for nordisk private equity, ser 2020 ut til å bli tøffere på grunn av koronaviruset. Virusutbruddet har ført til brems i verdensøkonomien, noe som har skapt både utfordringer og muligheter for bransjeaktører vi har snakket med.

– Vi er i tett dialog med porteføljeselskapene våre for å finne ut hvordan krisen vil påvirke deres tidslinje og finansieringsbehov. Slik kan vi planlegge hvordan og når vi skal støtte dem. På den positive siden har vi porteføljeselskap som jobber med produkter som potensielt kan ha en effekt på koronaviruset, sier Ingrid Teigland Akay, ledende partner i Hadean Ventures, et nordisk venturefond som gjør investeringer i helse og livsvitenskap.

Themis Bioscience er et selskap i Hadeans portefølje, og det håper å ha klar en vaksinekandidat til klinisk testing i sommer. Som lege følger Teigland Akay tett med på miljøene som jobber med å finne en effektiv vaksine for å håndtere viruset.

– Det er bra at mange grupper jobber parallelt, siden vi ikke vet hvilken tilnærming som vil fungere til slutt. Forhåpentligvis vil det være flere. Tidslinjen som er indikert av de fleste er at vi har en vaksine på plass om 12 måneder fra nå. I midten av mars fikk vi vite at de første kliniske testene har startet i USA. Dette betyr at den første vaksinen nå blir testet i mennesker etter en svært rask utviklingsprosess. Vi kan ha forhåpninger om at vitenskapen vil takle denne utfordringen, sier hun.

Teigland Akay sier at alle deres porteføljeselskaper samarbeider med et sykehus på en aller annen måte, og at de forventer forsinkelser som følge av presset disse sykehusene nå står i som følge av pandemien.

– Når situasjonen normaliserer seg på et tidspunkt kan vi forvente en ny bølge av pasienter for sykehusene, siden store grupper med andre plager vil trenge behandling samtidig. Da vil det bli behov for innovative og effektive løsninger som våre selskaper jobber med, sier hun.

– Fondsforvaltere jobber som før

I San Francisco holder Carl Fritjofsson som er partner i Creandum til. Han er vitne til hvordan venturekapitalbransjen har blitt påvirket av den plutselige markedskollapsen.

– Alle venturekapitalfond går nå nøye gjennom sin portefølje for å forstå hvordan fremtiden ser ut. De fleste ser også på kapitalreservene sine, fordi flere selskaper nok vil trenge midlertidig finansiering for å komme seg gjennom denne kneiken. Optimismen er fortsatt der, og de fleste fondsforvaltere sier de jobber som før og vurderer nye gründere, sier han.

Samtidig har Fritjofsson merket at oppstartselskaper søker kapital på en betydelig lavere verdisetting enn før pandemien, noe som kan bety at verdien vil fortsette å gå ned generelt de neste månedene. Dette var akkurat det som skjedde da Y Combinator, en akselerator for startups, skulle arrangere sine årlige presentasjonsdag mellom gründere og investorer. Arrangementet ble dessuten flyttet online på grunn av bekymringen for koronaviruset.

– Mange venturefond er nervøse for kapitalinnhentingen sin fremover, siden mange investorer er overallokert i venture samtidig som børsene bryter sammen. Dette vil mest sannsynlig bety mindre penger til venturefond i nærmeste fremtid. Forvaltere som henter inn kapital nå eller tenker å gjøre det i 2020 vil legge en plan for hvordan de skal navigere gjennom usikkerheten vi nå står foran, sier Fritjofsson. Saken fortsetter under bildet.

Carl Fritjofsson, partner at Creandum

Carl Fritjofsson er partner i Creandum og bor i San Francisco. Han tror flere venturefond nå er bekymret for kapitalinnhentingen sin fremover på grunn av markedskollapsen som koronaviruset har ført med seg. Photo: Creandum

Et utfordrende år i vente

For nordiske fondsforvaltere i buyout har også fokuset på kort sikt og utsiktene på lang sikt endret seg raskt i de første månedene av 2020.

– Vi har vært i kriseberedskap i en tid nå, med egne team som jobber dag og natt for å få oversikt over hvordan ulike porteføljeselskap kan bli påvirket av krisen og komme opp med tiltak som kan sikre likviditeten, sier Pål Stampe, partner i Altor.

– Det viktigste når er å ta vare på ansatte og familiene deres, både våre egne og de i porteføljeselskapene. I andre rekke er vi nødt til å sikre at tjenester og produkter blir levert ut til kunder. I all hovedsak leverer selskapene våre som vanlig nå, men etterspørselen for resten av året er usikker. Det er en kritisk situasjon for de fleste selskaper, sier Lars Grinde, ledende partner i Norvestor.

Stampe tror også at 2020 blir et utfordrende år for næringslivet. Sammenlignet med finanskrisen i 2008, da offentligheten ble oppfordret til å gå ut og bruke penger, er folk nå oppfordret til å holde seg hjemme. Han tror dette kan lede til endrede konsumentmønstre, både permanente og midlertidige.

– Overgangen til onlinekanaler vil akselereres på grunn av pandemien, fordi folk får en ekstra dytt til å prøve dem ut. Folk vil også bli mer forsiktige med å reise på kort sikt, men det betyr også at de vil bruke mer penger i sitt eget land, sier Stampe.

Både Altor og Norvestor jobber med nye og gamle transaksjoner som før, men den økonomiske situasjonen påvirker prosessene.

– Både som kjøper og selger er transaksjoner satt på hold, men ikke stoppet. Vi har en hel del «tørt krutt» og er klare til å gjøre nye kjøp når aktiviteten er tilbake i eksisterende porteføljeselskaper, sier Grinde.

Tror bransjen er godt tilpasset

Joachim Høegh-Krohn, administrerende direktør i Argentum, tror økonomien vil hente seg inn igjen på lang sikt og at likviditeten som er sprøytet inn i markedet vil ha effekt.

– Regjeringer har satt inn betydelige ressurser for å hjelpe selskaper med likviditeten og gjøre kostnadene mer håndterlige. I tillegg er skatteutsettelse, garanti for selskapslån og dekning av permitteringskostnader kritisk viktige tiltak, sier han.

Høegh-Krohn tror at private equity-bransjen er godt tilpasset tider med restrukturering og omorganisering, slik som denne krisen mest sannsynlig vil lede til. Bransjen vil møte utfordringer som følge av dempet aktivitet, men også muligheter.

Nå er det likevel det å hindre spredning av viruset som står øverst på plakaten:

– Pandemien har påvirket de tingene som er mest viktig for oss: familien, jobben, nærmiljøet og hverdagen. Tankene våre går ut til alle som er rammet, sier Høegh-Krohn.

Les markedsrapporten vår for 2019 ved å klikke her.