Argentumprisen går til SSE-duo

Vinnerne av Argentumprisen 2020 er Nicholas Held (til venstre) og Jonas Bäckman som gikk ut av Stockholm School of Economics våren 2019. Foto: Privat

I masteroppgaven har prisvinnerne sett på hvor ofte selskaper med et PE-fond på eiersiden bytter toppleder, sammenlignet med andre private selskaper. «En høyst interessant, innovativ og aktuell problemstilling» er juryens vurdering.

– Vi ville undersøke hvordan private equity-bransjen (PE) har utviklet seg i det europeiske markedet, fra å fokusere på finansiell «giring» og lavt hengende frukter i bransjens tidlige fase, til nå å skape mer bærekraftige verdier gjennom aktivt eierskap og operasjonelle forbedringer. Vår teori var at bytte toppsjefen er en lett observerbar indikator på denne utviklingen, sier Held på en Teams-samtale fra München, hvor han jobber som investeringsanalytiker i Orlando Management AG.

– Det svenske markedet var interessant fordi det har en moden PE-næring. Tilgjengeligheten av data var også unik i Sverige, noe som gjorde det mulig å kontrollere for variabler som alder og pensjonering, samt få tilgang til detaljert data som selskapers resultater og karakteristika, sier Bäckman som nå er analytiker i Main Capital Partners i Stockholm.

Carsten G. Bienz ved NHH ledet juryen som var enstemmig i sin avgjørelse. Oppgaven er «høyst interessant, innovativ, og tar opp en aktuell problemstilling» og er «svært godt satt opp, gjennomført og skrevet» står det i vurderingen. Les mer om Argentumprisen her.

Lederskifte vanligst ved kjøp fra gründere

Ifølge Harvard Business Review bytter PE-fond nesten alltid administrerende direktør etter å ha investert i et selskap, noe som kan gi PE-forvaltere en langt større evne til å observere ledelsestrender og lære av feilansettelser.

Held og Bäckman undersøkte utskifte av toppledere i PE-eide selskaper og andre privateide selskaper i Sverige. Mer konkret brukte de unike håndplukkede data fra 124 PE-sponsede transaksjoner og sammenlignet med data fra privateide selskaper i Sverige mellom 1999 og 2017.

Utvalget avslørte betydelige forskjeller i topplederskifte mellom PE-eide selskaper (66 %) og andre privateide selskaper (39 %).

– En stor mangel ved eksisterende studier er at de fokuserer på begynnelsen av investeringsperiode. Vi ønsket å se på hele perioden, for å forstå nyansene i PE-eierskapet bedre, sier Bäckman.

Et av hovedfunnene var at lederskifte var vanligst dersom PE-fondet kjøpte selskapet fra gründerne eller gründerfamilien (74%). Skifte skjedde ikke alltid rett etter investeringen, men heller i salgsfasen i enkelte tilfeller. Eksempelgivs gründere som ble med videre etter at et PE-fond kom inn på eiersiden, men ikke var motivert for en ny eier.

– Dette samsvarer med funnene fra empiriske studier og til en viss grad min arbeidserfaring. Gründere ønsker å trekke seg ut av selskapet de bygde av forskjellige grunner, ofte nærmer de seg pensjonsalder, eller så har de ikke familiemedlemmer som ønsker å ta over driften. I slike tilfeller kan PE «fasilitere» en overgangssituasjon og slik skape et mer effektivt SMB-marked, sier Held.

Bäckman og Held kunne ikke finne årsakssammenheng mellom selskapenes ytelse og skifte i toppledelsen, men selskapene med PE-eierskap leverte langt sterkere økonomiske resultater.

– Koronakrisen er vår finanskrise

Både Held og Bäckman hadde praktikantstillinger i bransjen i løpet av studietiden og jobber nå for PE-firmaer i Tyskland og Sverige.

– Jeg ble tiltrukket av at arbeidet har så mange fasetter. Det er ikke bare tallknusing, men også kjøp- og salgsprosesser. Du får jobbe med finansielle, kommersielle, skattemessige og juridiske aspekter. Og du får bred eksponering mot ulike bransjer og selskaper, sier Held.

– For meg er jobben det beste fra ledelsesrådgivning og en investeringsbank. Du får være med på en intens investeringsprosess, og deretter jobber strategisk med selskapet i etterkant. Jeg synes det er motiverende at vi får samarbeide med selskaper i mange år og virkelig lære å forstå styrkene og mulighetene deres, legger Bäckman til.

Prisvinnerne fikk seg faste jobber før koronakrisen traff, og de ønsker nå å ta lærdom fra situasjonen vi står i.

– Bortsett fra all elendigheten som denne krisen fører med seg, er den på mange måter også vår finanskrise. Rent personlig har krisen vært lærerik. PE-forvaltere brukte begynnelsen av året på å støtte porteføljeselskap og få oversikt over hvilke selskaper som trengte mest hjelp. Jeg tror PE-støttede selskaper er unikt posisjonert til å håndtere på den nåværende situasjonen fordi eierne ikke bare kan bidra med likviditet, men også erfaring og kompetanse, ikke minst fra tidligere kriser, forklarer Held.

Duoen setter pris på rådene de fikk fra veilederen sin, Per Strömberg, professor i finans og aktivt eierskap ved SSE.

– Vi er svært takknemlig for hjelpen vi fikk fra Per som naturligvis er ganske opptatt, men fortsatt veiledet flere mastergrupper. Han var alltid godt forberedt og ga verdifulle innspill, sier Held.

 

Argentumprisen 2020

  • Vinnerne av Argentumprisen 2020 er Jonas Bäckman og Nicholas Held som skrev avhandlingen Managing the Deal: CEO Turnover in LBOs – Evidence from Sweden som en del av mastergraden i finans ved Stockholm School of Economics våren 2019.
  • Juryen besto av førsteamanuensis Carsten Gero Bienz (Norges Handelshøyskole, NHH), Uwe Walz (Goethe-Universität Frankfurt am Main) og Julia Hirsch (Universidad Autónoma de Querétaro).
  • Oppgaven er «høyst interessant, innovativ, og tar opp en aktuell problemstilling» og er «svært godt satt opp, gjennomført og skrevet» står det i juryens vurdering.
  • Duoens veileder var Per Strömberg, SSE Centennial Professor of Finance and Private Equity.

Fakta om prisen

  • Hvert år deler Argentum ut en pris for den beste masteroppgaven innen private equity i Norden, med en pengepremie på 20 000 kroner.
  • Prisen ble opprettet for å oppmuntre studenter til å analysere emner på private equity-feltet. Tildelingen skal også stimulere til produksjon av avhandlinger av høyeste kvalitet.
  • Et utvalg oppnevnt av Argentum Center for Private Equity ved NHH, Norges Handelshøyskole, vurderer de innsendte oppgavene.
  • For å søke om Argentumprisen 2021 sender du inn oppgaven, navnet på veilederen din/deres, og navnet på den akademiske institusjonen til ar@argentum.no. Fristen er 1. mars 2021.