Les vår foreløpige analyse av markedet i 2020

Foto: Ilja C. Hendel

I vår siste markedsanalyse har vi sett på tallene for årets tre første kvartaler, for å få et bilde av hvordan «koronaåret» har påvirket nordisk private equity så langt. Vi har sammenlignet med tallene for samme periode de siste fem årene.

Venturebransjen har klart seg godt sammenlignet med tidligere år, med like mange investeringer som snittet de siste fem årene. Det investerte beløpet er opp hele 121 prosent.

  • En stor grunn for at beløpet har økt er Klarna som ble det høyest verdsatte fintech-selskapet i Europa i da selskapet hentet inn 650 millioner dollar i sin siste finansieringsrunde i september, 39 prosent av verdien investert så langt i år.
  • En annen tydelig trend vi ser er at selskaper i helsesektoren er populære, og én av fem ventureinvesteringer har gått til disse – en økning på hele 46 prosent. Vi har flere eksempler på nordiske helseselskaper som har blitt aktuelle under koronakrisen og dermed tiltrukket seg investorer, eks. Kry og Oura.

For nordisk oppkjøpsbransje har pilene pekt videre nedover så langt i år: Antallet investeringer er ned 27 prosent og beløpet som er investert er ned 17 prosent.

    • En interessant utvikling er at teknologi har tatt over tronen som den mest populære sektoren med en andel på 43 prosent så langt i år. De siste fem årene har sektoren hatt 21 prosent av investeringene i snitt.
    • To tech-investeringer stikker seg også ut: Da det britiske PE-fondet Hg gikk inn i norske Visma, var det tidenes største oppkjøp av en programvareleverandør. I tillegg ble IFS kjøpt opp av EQT og TA Associates.

Selv om investeringstakten har gått trått i 2020, har nordiske forvaltere tilsynelatende lite problemer med å hente inn ny kapital. Særlig blant oppkjøpsfondene er appetitten stor og vi går mot et rekordår med nærmere 30 milliarder euro hentet inn ved årsslutt.

Antall PE-støttede salg er ned i både venture- og oppkjøpssegmentet, rundt 45 prosent i begge markedene:

    • Usikkerheten som vi har sett hittil i år har påvirket viljen til å ta på seg risiko og har påvirket prisingen i negativ retning, noe som gjør at både kjøper og selger avventer til markedet blir mer forutsigbart.
    • Det er imidlertid mange børsnoteringer av PE-støttede selskaper, hele åtte stykker siden juni. Det er tydelig at tidligfaseselskap ser børsnotering som en attraktiv vei for å hente inn frisk kapital og oppnå attraktiv prising.

Les analysen vår av markedet YTDQ3