Shifter: Norske venturefond investerte og fylte opp i 2020

Foto: Shifter

Shifter har inkludert Argentums markedsrapport for tredje kvartal i sin oppsummering av 15 fine ting du bør huske fra 2020, hvis du elsker norske tech-selskaper (les hele artikkelen).

Til tross for koronapandemien har norsk venturebransje holdt seg på samme nivå som foregående år også under koronapandemien. Det har vært spesielt sterk interesse for helserelaterte investeringer, viser vår oversikt.

Tallene fra Argentum viste også at nordiske venturefond hadde hentet inn 801 millioner euro i kapital til og med tredje kvartal i år. I denne statistikken begynner Norge for alvor å sette spor. Idekapital, Snö, Fynd, Momentum, Skyfall, Alliance Venture og Norselab var blant de som hentet frisk kapital til sine fond i 2020, og har lovet å satse tungt på den voksende floraen av lovende norske vekstselskaper nå fremover. I tillegg fikk statlige Nysnø og Investinor solide påfyll gjennom statsbudsjettet.

Når disse og flere med dem står klar til å drysse sine kroner utover landet, blir det åpenbart et spennende år på investeringsfronten i 2021.

Les markedsanalysen får av YTDQ3 2020