Send inn ditt bidrag til Argentumprisen 2022

Argentum deler ut en pris på 20 000 kroner for beste masteroppgave innen private equity i Norden.

Argentums årlige masteroppgavepris har som formål å oppmuntre studenter til å gå i dybden på private equity. Videre skal prisen stimulerere til at det skrives oppgaver av høy faglig kvalitet innenfor feltet. En komité oppnevnt av Argentum Centre for Private Equity ved NHH vil vurdere de innsendte bidragene. Vinneren vil bli annonsert i april 2021.

For å kunne søke må masteroppgaven:

  • Analysere en problemstilling innen private equity (inkluderer både buyout og venture)
  • Ha en tilknytning til en akademisk institusjon i et av de nordiske landene
  • Være levert til sensur i 2021

Oppgavene vil bli vurdert etter følgende kriterier:

  • Masteroppgaven holder et høyt akademisk nivå
  • Temaet for oppgaven er aktuelt og relevant for private equity-bransjen

Søk på Argentumprisen 2022 ved å sende masteroppgaven, navnet på veileder og navnet på akademisk institusjon til ar@argentum.no. Søknadsfristen er 1. mars 2022.