DN: Jakten på et nytt Kahoot er i gang – og pengene strømmer til norsk tek- og oppstartsbransje

DN skriver om investeringsboomen i norsk tek- og oppstartsbransje og siterer Argentums siste markedsrapport som bekrefter dette.

I vår siste rapport til og med tredje kvartal i 2020 (link) er bildet tydelig:

  • For norske oppkjøpsfond generelt hentes det vesentlig mer kapital. Fond som ble lukket før jul eller som lukkes i første kvartal henter til sammen 2,4 milliarder euro. Dette mot et snitt på 425 millioner euro de siste fem årene.
  • Oppkjøpsfondenes teknologiinvesteringer i Norge utgjorde 56 prosent til og med tredje kvartal, mot et snitt på 19 prosent samme periode, de siste fem årene.

– Norske teknologiselskaper tar med dette en vesentlig høyere andel av teknologiinvesteringene i Norden enn det vi har sett tidligere, sier kommunikasjonsdirektør Ingibjörg Meyer-Myklestad.

Les hele saken her (bak betalingsmur).