NHH-Symposiet 2021: Se opptak av samtalen med Joachim Høegh-Krohn


Årets utgave av NHH-Symposiet tok opp fremtidens næringsliv i lys av koronakrisen og klimautfordringene. Argentum-sjef Joachim Høegh Krohn var invitert til en samtale om PE-bransjens bidrar til energiomstillingen. Se video av intervjuet over
.

Høegh-Krohn fortalte om nye eierstrukturer og samarbeid på tvers av bransjer, som er noe han tror vi vil se mer av i fremtiden i energisektoren. Se video av intervjuet over.

Agder Energi og HitecVision har nettopp lansert en intensjonsavtale om å utvikle nye løsninger for fornybarsektoren. I fremtiden tror jeg vi vil få se flere nye eierstrukturer og samarbeid der for eksempel en tradisjonell kraftaktør og en tradisjonell oljeaktør går sammen om å skape nye produkter som gir mer lønnsomhet innenfor det grønne skiftet, uttalte han.

Pandemien og det grønne skiftet

Om fordelene med aktive eierfond når vi skal gjenoppbygge økonomien etter en pandemi og omstille oss til det grønne skifte, viste Høegh-Krohn til at bransjens formål med å omstille og effektivisere, tilføre ny kompetanse og kapital, og det å sikre vekst til nye markeder.

– Som vi så i finanskrisen, tror jeg private equity er godt tilpasset til å flytte økonomien fremover. I Norge utgjør bransjen vår kun et par prosent av norsk økonomi, men står for om lag ti prosent av nye jobber hvert år. Det viser at det satses på vekstbedrifter som skaper jobber og ikke reduserer dem, sier Høegh Krohn.

– Jeg er veldig optimistisk til hvordan PE-bransjen og næringslivet kan bidra til det grønne skiftet, ny vekst etter koronapandemien, og ikke minst med å skape ny sysselsettingsvekst fremover. Jeg tror vi har gode forutsetninger for å lyktes som nasjon, men det fordrer at vi satser på unge, som dere som sitter her i dag, legger han til.

På spørsmål om det var spennende prosjekter å melde fra energisektoren, trakk Argentum-sjefen frem det danske selskapet Polytech.

Polytech eies av blant andre det svenske fondet Verdane. De produserer mer effektive vindmølleblad som beskytter turbiner mot lynnedslag. Med det forlenges levetiden til hver enkelt vindmølle. Det er både energieffektiviserende og øker lønnsomheten, sier Høegh-Krohn.

Største studentdrevne konferanse i Nord-Europa

I tillegg til Høegh-Krohn, bidro blant andre Torbjørn Kjus, Jarand Rystad, Maria Moræus Hanssen og Thina Saltvedt i bolken som omhandlet energisektoren og nye muligheter for fremtiden.

NHH-Symposiet er Nord-Europas største studentdrevne konferanse for arbeidslivet. Den arrangeres annethvert år av 350 engasjerte studenter ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Gjennom flere år har NHH-Symposiet vært en prestisjetung konferanse, og har i dag rundt 300 deltakere fra det norske næringsliv.

Årets konferanse ble arrangert digitalt grunnet koronapandemien og restriksjoner som følge av den. Argentum er stolt over å få være en del av programmet og er imponert over den gode gjennomføringen av årets digitale konferanse.