Les Argentums årsanalyse for 2020

Foto: Ilja C. Hendel

Argentums nye markedsrapport viser at aktive eierfond er godt tilpasset usikre tider, og at de er vant til å tenke nytt og innovativt. Slik har de klart å begrense permitteringer og økonomisk tap som følge av svingninger i markedet.

Les the State of the Nordic Private Equity 2020

2020 ble svært annerledes også for næringslivet i Norden. Da koronapandemien brøt ut i mars skapte det usikkerhet hos flere bedrifter, en usikkerhet mange fortsatt står i. Til tross for et år preget av smitteverntiltak og hjemmekontor, finner vi flere eksempler på at selskap med aktive eierfond i ryggen har klart seg relativt godt gjennom året – ved å ha ekstra kapital tilgjengelig, og ved at de har klart å se muligheter i krisen.

Vår analyse viser at det var et rekordhøyt antall investeringer i venturesegmentet i 2020, og at det investerte beløpet økte for tredje år på rad. Over halvparten av alle transaksjoner i venture ble gjort i teknologiselskaper, og vi ser at selskaper med digitale løsninger gjør det godt. I tillegg ser vi at selskaper innen helse og livsvitenskap har økt i popularitet. Pandemien har satt søkelys på viktigheten av bioteknologi og innovative løsninger i helsesektoren, noe som har gjort at aktive eierfond anser sektoren som attraktiv. Les mer om våre funn fra venturesegmentet her.

I oppkjøpssegmentet ser vi en tydelig trend at investorene gikk til selskaper som ikke var så veldig påvirket av pandemien. Teknologiselskaper tiltrakk seg 39 prosent av alle investeringer og utgjør for første gang den største sektoren i segmentet siden vi startet å analysere markedet i 2008. Les vårt intervju med Eivind Roald, sjef for QNTM Group som er eid av PE-fondet Altor, med mål å skape Europas største økosystem av IKT-selskaper. Kapitalinnhentingen til oppkjøpsfond nådde nye høyder under pandemien, med til sammen 26 millioner euro hentet inn i løpet av året. Tre fond hentet inn over 90 prosent av beløpet. Les mer om oppkjøpssegmentet her.

I rapporten finner du også intervjuer med selskaper hvor vi har spurt hvordan har pandemien påvirket dem. For eksempel har vi snakket med Confrere, et norsk selskap som leverer programvare for videokonsultasjon til fastleger, som opplevde en massiv vekst fra mars til mai i fjor. Du kan lese intervjuet med Confrere-sjef Svein Yngvar Willassen her. Vi har også intervjuet trondheimsbaserte Signicat som lager programvaren som brukes blant annet i BankID. Slik kan vi betale og logge oss på offentlige tjenester problemfritt. Pandemien har forsterket trenden med at vi lever livene våre mer digitalt. Les hele intervjuet med Signicat her.