E24: Aktive eierfond satset på teknologi i fjor

Argentumsjef Joachim Høegh-Krohn er intervjuet i E24 om markedsrapporten for 2020. Foto: Ilja C. Hendel

E24 skrev nylig om Argentums ferske markedsrapport for 2020, The State of Nordic Private Equity.

Fjoråret ble et meget spesielt år der koronapandemien åpenbart har preget markedet, samtidig har vi sett hvordan selskapet har tilpasset seg krisen og i mange tilfeller har opplevd vekst som følge av at produktet deres har blitt mer ettertraktet, eller de har klart å tenke nytt. Dette ser vi særlig innenfor teknologi- og helsesektoren.

– Det var en dreining mot teknologi og helse som vi tror vil fortsette i 2021. Vi tror at 2021 vil bli et godt år for private equity-bransjen sier Joachim Høegh-Krohn til E24.

– Private equity-bransjen ble tydelig preget av koronakrisen i første halvår. Markedet stoppet opp, ganske enkelt fordi kjøper og selger ikke ble enige om prisene lenger, sier Argentumsjefen og fortsetter:

Men så normaliserte dette seg kraftig på sommeren, og mange av fjorårets investeringer skjedde i andre halvår. Salgene kom i stor grad på slutten av året, i fjerde kvartal, og har fortsatt inn i 2021.

Les hele intervjuet hos E24 her.