Sommerpraktikant i Argentum: – Spennende å lære om forvaltningen av «vår» felles formue

Erik Rougier er en av to praktikanter som skal jobbe på investeringsteamet til Argentum i sommer. Han kombinerer finansutdannelsen fra NHH med en grad i bærekraft og sosial innovasjon på HEC Paris. I sommer ser han frem til å få muligheten til å få mer innsikt i private equity-bransjen.

Erik Rougier

Dobbeltgradsstudent: Erik Rougier ser frem til å være praktikant i Argentum i sommer. – Aktive eierfonds evne til å skape merverdi og endring er såpass spennende at jeg godt kan tenke meg en karriere i bransjen.

– Muligheten til å dykke ned i utallige og mangfoldige selskaper, fond og investeringsstrategier synes jeg er spennende. Å lære om dette i Argentum er særlig spennende med det unike ansvaret det medfølger å forvalte «vår» felles formue, samtidig som man skal skape avkastning i toppsjiktet på en bærekraftig måte, sier Rougier.

Han forteller at det mest spennende med private equity, både tidligfase- og oppkjøpssegmentet, er at det handler om mer enn å kun tilføre kapital.

– Det handler om å skape verdi. PE-eide bedrifter står for en større vekst i sysselsetting enn andre bedrifter som viser at bransjen skaper reell verdi og bidrar positivt til samfunnet. Det finnes mange måter å skape verdi på, men det handler ofte om å skape endring og å se det langsiktige bildet, sier den engasjerte studenten, og legger til:

– Aktive eierfonds evne til å skape merverdi og endring er såpass spennende at jeg godt kan tenke meg en karriere i bransjen.

Ledererfaring fra tidlig alder

Rougier har vært aktiv i ulike organisasjoner og har blant annet ledererfaring fra frivillig arbeid i Røde Kors og befalsskolen i Forsvaret. Han forteller at de fleste erfaringer han fikk der har vært nyttige videre i livet, men at det handler om hvordan en tar med seg erfaringene fremfor erfaringene i selv.

– Hos Røde Kors fikk jeg prøvd meg i mange ulike roller fra svært ung alder. Alt fra lederroller nasjonalt til å være direkte i aktivitet med mennesker i ubegripelige livssituasjoner. Det å være bevisst på konsekvensene valgene en tar har på sluttresultatet står veldig ut i Røde Kors og er sannsynligvis noe av det som har preget meg mest videre i arbeidslivet, sier han før han fortsetter:

– På befalsskolen fikk jeg prøve meg som leder for et team i vanskelige situasjoner, samtidig som vi skulle gjøre oppgaver vi aldri har gjort før. Å vite hvordan man skal jobbe som et team for å få ut mest mulig fra hvert teammedlem, er nok erfaringen som står mest igjen for meg fra den tiden.

Rougier oppsummerer med å si at uavhengig hvilken rolle man har må man tørre å prøve, og at det er ikke så farlig å gjøre feil så lenge man lærer av dem.

Dobbeltgradstudenten forteller at han ikke har et eget livsmotto, men dersom han skulle hatt det ville han valgt memento mori.

– Det er latin og betyr «husk at du skal dø». Prioriter det som er verdifullt for deg, sett pris på veien til målet, ta sjanser og lær fremfor å angre.