Kjell Martin Grimeland er ny styreleder i Argentum

På generalforsamlingen den 16. juni 2021 ble Kjell Martin Grimeland valgt som ny styreleder i Argentum. Han overtar etter Jon Hindar som ble takket av etter å ha vært i rollen siden 2016.

Kjell Martin Grimeland. Foto.

Argentums nye styreleder, Kjell Martin Grimeland, er til daglig CEO i VENI Energy Group AB. Han har bakgrunn fra internasjonal forretningsutvikling i SN Power Invest AS (Statkraft/Norfund), har vært investeringsdirektør i Nordic Capital, leder av konsulentfirmaet Innovation ASA, og har erfaring som konsulent i McKinsey & Co. Han har omfattende styreerfaring fra norske og internasjonale virksomheter.

– Jeg vil takke Hindar for innsatsen som styreleder de siste fem årene, og samtidig gratulere Grimeland i ny rolle som styreleder. Jeg ser frem til fortsatt godt samarbeid med styret, sier Joachim Høegh-Krohn, administrerende direktør i Argentum.

Grimeland sier at skiftet av styreleder ikke betyr en stor endring av strategien, og han har som formål å fortsette som før.

– Vi skal ytterligere satse på å tiltrekke kapital fra investorer både lokalt og internasjonalt, og skape grunnlag for utvikling av organisasjonen og gode utbytter til eier, sier Grimeland.

– Den nylige gjennomgangen og justeringen av vedtektene våre er en bekreftelse på at vi har utviklet virksomheten i en hensiktsmessig retning som eier er fornøyd med og støtter, og vi skal fortsette å utvikle Argentum som en lønnsom og profesjonell kapitalforvalter, legger han til.

– Konkurransen blir stadig tøffere

Den nyvalgte styrelederen mener konkurransen blir stadig tøffere for å lykkes internasjonalt, og norske bedrifter i vekst i dag, må posisjonere seg annerledes enn tidligere.

– Generelt er det slik at konkurransen blir stadig tøffere og verden blir mer kompleks, spesielt på områder som er tech-baserte. Å ha riktige mennesker i de markedene man skal inn i er kritisk, men det er like viktig å skaffe tilgang til spesialisert kompetanse og erfaring, sier Grimeland.

Han forteller at virksomheter eid av private equity-selskaper generelt utvikles raskere og skaper mer verdi enn andre sammenlignbare selskap. Det har sine naturlige forklaringer i hans øyne.

– Private equity har lønnsom forretningsutvikling som formål. Et PE-fond på eiersiden kan være det norske bedrifter i vekst trenger for å lykkes internasjonalt, fordi fondene er vant med å vurdere forretningsmuligheter, er gode på finansering og har nyttige kontakter og nettverk. For enkeltbedrifter er det å skaffe slik kompetanse på egen hånd ofte altfor dyrt, sier Grimeland.

– Norge har god kompetanse for omstillingen som Norge og Verden trenger

At stadig mer kapital går til grønne investeringer og investeringer som skal løse klimakrisen, mener Grimeland er positivt, fordi det bidrar til teknologi- og samfunnsutvikling Norge og verden trenger.

– Norge har mye kompetanse som kan danne grunnlag for omstillingen til fornybare løsninger. Her er det et stort potensial, kanskje spesielt for virksomheter som har jobbet opp mot oljesektoren og innen teknologi. Fra et forretningsmessig ståsted er det likevel viktig å være edruelig. Vi trenger å både tenke langsiktig og kortsiktig på omstillingen til det grønne skiftet. Det er fremdeles mye å hente på å gjøre forbedringer i f.eks. petroleumsindustrien i dag. Fornuftig kapitalallokering og realistiske tidslinjer er viktig.