Sommerpraktikant i Argentum: – Private equity knytter flere områder i økonomifaget sammen

Til daglig studerer Erik Årstad Gilje finans ved NHH. I sommer skal han teste ferdighetene sine på Argentums investeringsteam. Når han ikke har hodet i Excel-arkene, er det rekordtiden opp Stoltzen han jager.

Erik Årstad Gilje sier første uken virkelig har levd opp til forventningene, nå ser han frem til resten av sommeren som praktikant hos Argentum.

– Jeg har stor interesse for investeringer og særlig private equity. Derfor var internship i Argentum en ypperlig mulighet til å lære mer om bransjen fra perspektivet til en fondsinvestor. Det er spennende å kunne sette seg inn i forskjellige fond sine strategier for verdiskaping og få et innblikk i hva som kjennetegner gode forvaltere hos en investor som har lykkes i å selektere fond, sier Gilje som opprinnelig kommer fra Stavanger.

Første uken har vært hektisk, forteller Gilje:

– Det har vært mye å sette seg inn i, men det har vært veldig spennende og lærerikt. Den første uken har virkelig levd opp til forventningene.
Jeg jobber første halvdel av sommeren på secondary-teamet. Der har jeg blant annet arbeidet med å verdsette PE-fond til transaksjoner i annenhåndsmarkedet og deltatt i møter med flere forvaltere.

Han forteller videre at praktikantprogrammet har høy faglig relevans, og organiseringen av programmet gjør at en får ta del i betydningsfulle prosjekter og møter.

– Man må vurdere «hele bildet»

Gilje forteller at han er veldig interessert i private equity, og at han selv kunne tenke seg en karriere i bransjen i fremtiden.

– Det som gjør private equity interessant er at man må vurdere «hele bildet» til bedriftene man ser på, og samtidig ha konkrete syn på hvilke endringer man eventuelt ønsker å gjennomføre som aktiv eier, sier han.

– På mange måter knyttes flere områder innen økonomifaget sammen til en beslutning og plan for investeringen. Da kommer du innom selskapets strategi, organisasjon, bransjeutvikling, kapitalstruktur, makroøkonomiske drivere, eierstruktur og videre investeringsmuligheter. Å få erfaring med så mange av aspektene til en bedrift er veldig spennende, legger han til.

Gilje skrev bacheloroppgaven sammen med en studiekamerat for et selskap som investerer i infrastruktur. Der ble det klart for ham for hvor viktig en kultur preget av faglig nysgjerrighet var for å nå felles mål for verdiskaping.

– Det er verdier jeg vil ta med meg videre i yrkeslivet.

Oppsiktsvekkende Stoltzen-rekord

Den spreke siddisen er blitt godt kjent med byfjellene i Bergen i løpet av studieårene. Det ryktes at han har en imponerende personlig rekord opp Stoltzekleiven, den beryktede trappeløypen i Bergen.

– Hvis du er grei og runder veldig mye ned, kan man si at tiden er 11 minutter. Jeg liker å løpe og har deltatt på noen triatlon som kombinerer svømming, sykling og løping. Men den siste tiden har jeg fokusert på løpingen, sier Gilje.

Han forteller at han ikke har et eget livsmotto, men dersom han skulle hatt det måtte det handlet om å tenke selv, og lytte godt til andre.

– Få sitter på alle svarene alene, derfor er det å gi uttrykk for egne meninger og lytte godt nok til å forstå rasjonale til dem som er uenige avgjørende for å dra nytte av ulike synspunkt og erfaringer.

Les også saken vår om Erik Barstad Rougier som også er praktikant i sommer her.