FA: Argentum har rekordoverskudd etter årets tre første kvartaler

Finansavisen har intervjuet administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn i forbindelse med de sterke resultatene selskapet har opplevd i 2021.

Her forteller han blant annet at Argentum Fondsinvesteringer, som forvaltes på vegne av staten, har gjort det 10 prosentpoeng bedre enn børsen etter årets tre første kvartaler. Overskuddet er på nærmere 2,8 milliarder kroner, noe som er det beste resultatet i Argentums tjueårige historie.

Høegh-Krohn sier at det gode resultatet skyldes flere faktorer, og at markedet generelt er godt. Videre mener han at private equity ikke er like knyttet til multipler, men først og fremst til selskapers resultater som gjør at aktive eierfond klarer å tilføre bedriftene kapital og kompetanse, ta ut synergier og så få bedriftene til å vokse, og på den måten leverer betydelig høyere og stabil verdiskaping enn for eksempel børsen.

Argentums årgangsfond, som forvaltes på vegne av private investorer som stiftelser og pensjonskasser, har også levert solide resultater siden de ble etablert i 2017. Så langt har de fire fondene levert en årlig gjennomsnittlig avkastning på over 27%.

Les hele intervjuet i Finansavisen her (bak betalingsmur).