2021 var et rekordår i nordisk private equity

Foto: Ilja C. Hendel

Argentums markedsblikk per tredje kvartal viser at vi allerede kan notere oss noen rekorder i 2021. Antall investeringer har aldri vært høyere, det har aldri vært investert mer kapital i verken venture- eller oppkjøpssegmentet, og årsrekorden for PE-støttede børsnoteringer er allerede knust – for å nevne noe. Enda er det ett kvartal med aktivitet.

Les vårt markedsblikk for 2021 per Q3

Allerede kan det slås fast at 2021 blir et rekordår for antall nyinvesteringer i markedet vårt, totalt 470 i tallet. Siden vi begynte å analysere det nordiske markedet har det aldri vært gjort flere investeringer og i tillegg gjenstår fjerde kvartal.

Av disse er 322 investeringer i nordisk venturefase. Det er første gang at vi ser over 300 transaksjoner i årets tre første kvartaler i denne fasen. Investert beløp i nordisk venture har også skutt til himmels, der totalt 2,5 milliarder euro er investert ifølge våre estimater. Til sammenligning har det i snitt blitt investert 968 millioner årlig i nordisk venture de siste fem årene, noe som allerede tilsvarer en økning på 159 prosent. Blant de største investeringsrundene finner vi fem teknologiselskaper: Gelato, Wolt, Cognite, Vivino og Epidemic Sound (les mer).

Går vi videre til investeringer i nordisk oppkjøpsfase, er det gjennomført 148 investeringer hittil i 2021. Det er et rekordhøyt antall og 20 prosent høyere enn den tidligere rekorden for samme periode. I tillegg til mange investeringer, er også investert beløp svært høyt med en vekst på 81 prosent mot snittet de siste fem årene. De største investeringene er i skadedyrsspesialisten Anticimex, rubrikkselskapet Adevinta, legemiddelselskapet Recipharm, transportkonsernet Torghatten, samt nett- og elektrisitetsselskapet Caruna (les mer).

Etter en fallende utvikling de siste årene, øker antallet salg av nordiske selskaper eid av aktive eierfond kraftig i de tre første kvartalene av 2021. Det er særlig i oppkjøpssegmentet at aktiviteten er høy. Disse fondene gjennomførte hele 101 salg i første halvår, noe som er langt flere enn i hele 2020 (62). Sammenlignet med tilsvarende periode de siste fem årene er antallet salg 50 prosent over snittet. Fortsetter denne trenden, kan 2021 bli et rekordår for salg i oppkjøpssegmentet dersom salgsaktiviteten er høy også i fjerde kvartal (les mer).

Mange nordiske aktive eierfond, både i venture- og oppkjøpssegmentet, er i markedet for å hente kapital ifølge Argentums oversikt. I slutten av desember er det hentet inn mer kapital enn forventet ved årets start, selv om enkelte fond utsetter lukking til 2022. Det er svært mange fond som ser planlegger å lukke fond i det nye året og det kan gå mot rekord i kapitalinnhenting (les mer).

I løpet av første kvartal av 2022 kommer Argentum med en utvidet årsrapport, The State of Nordic Private Equity 2021, hvor vi har intervjuet aktuelle nordiske fondsforvaltere og porteføljeselskap i året som gikk. Følg med her.