Argentum på klimafestival: – Aktive eierfond er i god posisjon til å påvirke på bærekraft

Klimafestivalen Varmere Våtere Villere

F.v.: Jose A. Albuquerque de Sousa, ass. professor NHH; Jon Fredrik Vassengen, ESG-ansvarlig i Argentum; Alf Gunnar Andersen, CEO i Horde; Marion Remøy, ansvarlig bærekraft bedrift, Sparebanken Vest; og Ingeborg Morken, direktør, Tryg Næringsliv Norge. Foto: Skjermdump

«Kan vi endre verden med tall?» var tittelen på NHHs dagsprogram under klimafestivalen Varmere Villere Våtere, torsdag 10. mars. Der var Argentum invitert til å snakke om hvordan PE-bransjen tenker og handler på bærekraftsfeltet.

Jose A. Albuequerque de Sousa, ass. professor ved NHH, presenterte funnene til NHH-studentene i faget Sustainable Finance. Studentene har evaluert bærekraftsarbeidet til 43 finansbedrifter, deriblant Argentum. Dette la grunnlaget for en panelsamtale hvor Jon Fredrik Vassengen, ESG-ansvarlig i Argentum, var invitert for å fortelle om PE-bransjens arbeid:

– Eierstyring er i kjernen av det bransjen vår driver med, og aktive eierfond er i god posisjon til å påvirke bærekraftsarbeidet i selskapene de er investert i. Ofte eier fondene en majoritet av aksjene i selskapet og har direkte innflytelse. Det er essensielt for disse investorene å både ha god avkastning og investere i gode løsninger for fremtiden. Samtidig tenker fondene å eie selskapene i opptil 10 år, og da bør de være rasjonelle og ikke følge kortsiktige trender, sier Vassengen.

Vassengen fortalte også om et nyoppstartet bransjeinitiativ som Argentum nylig har blitt en del av, ESG Data Convergence Project. Dette vil supplere den årlige datainnhentingen som selskapet gjør i den underliggende porteføljen som per 2021 utgjør over 200 fond og mer enn 1000 selskaper.

– Flere store fondsinvestorer og aktive eierfond har signert initiativet. Det vil sikre at vi får sammenlignbare data på utslipp, fornybar energibruk, styremangfold, arbeidsrelaterte skader, netto nyansettelser og oppfølging av ansatte, sier Vassengen.

Les Argentums siste ESG-rapport her. Du kan lese mer om ESG-arbeidet til selskapet her.

De andre paneldeltakerne var Alf Gunnar Andersen, CEO i Horde og leder av Fintech Norway; Marion Remøy, ansvarlig bærekraft bedrift i Sparebanken Vest; og Ingeborg Morken, direktør i Tryg Næringsliv Norge.

Her kan du se et opptak av samtalen

Argentum takker NHH, Bergen Næringsråd og Terravera Foundation for et strålende arrangement.