Argentum og Sustainability Hub blir samarbeidspartnere

Argentum & S-HUB

Argentum og S-HUB blir samarbeidspartnere. Foran: Anita Bui, Head of Operations i S-HUB og Joachim Høegh-Krohn, administrerende direktør i Argentum. Bak: Andreas Friis, grunnlegger og styreleder i S-HUB; Ingibjörg Meyer-Myklestad, kommunikasjonsdirektør i Argentum; og Christoffer Gundersen, rådgiver for bærekraft og samfunnskontakt i Argentum. Foto: Ilja C. Hendel

I tillegg til å bli ledende partner i Sustainability Hub Norway (S-HUB) og deres nettverk i Bergen, er Argentum hovedsponsor for årets utgave av Sustainable Finance & Reporting Summit.

– S-HUB er det mest ambisiøse nettverket for bærekraftig næringsliv i Norge med en tett kobling til NHH og næringslivet i Bergen. De er derfor en naturlig samarbeidspartner for oss, sier Joachim Høegh-Krohn, administrerende direktør i Argentum.

– Jeg mener at aktive eierfond er godt posisjonert for å påvirke ESG-arbeidet i selskapene de er investert i, fordi eierstyring er i kjernen av det bransjen vår arbeider med. Vår oppfølging av forvalterne i porteføljen bekrefter dette, legger han til.

Argentum blir ledende partner i S-HUB Bergen sammen med blant andre Sparebanken Vest, Lerøy, Tryg, Eviny, PwC, Emisoft, Geminor, Selle & Partners og Fjordkraft.

Sjette utgave av Sustainable Finance & Reporting Summit

– S-HUB gjør et solid arbeid for å skape faktisk endring på bærekraftsfeltet. I vårt samarbeid håper vi å kunne sette søkelys på ESG-arbeidet som gjøres i små og mellomstore bedrifter i det unoterte markedet, sier Christoffer Gundersen, rådgiver for bærekraft og samfunnskontakt i Argentum.

Arrangementet som Argentum nå er hovedsponsor for – sammen med Scatec, Equinor, EY, Gjensidige og Storebrand – vil samle flere hundre representanter fra norsk næringsliv på Clarion Hotel The Hub i Oslo, 19. og 20. april.

Les mer om arrangementet og meld deg på her.

– Vi ser frem til å støtte en av de fremste arrangementene innen bærekraftig finans og rapportering i Norden. Nytt for året er at vi får på plass egne seanser for aktører i det unoterte markedet. Konferansen er det beste eksemplet på hvordan S-HUB fungerer som koblingsboks for bærekraftsarbeidet som gjøres i norsk næringsliv, sier Gundersen.

– Fantastiske påvirkningsmuligheter

– Argentum stiller høye krav til fondene de investerer i og har integrert hensyn til god ESG i sin investeringsprosess, og har fantastiske påvirkningsmuligheter. Vi opplever at Argentum er framtidsrettet og svært bevisste på sin posisjon innen bærekraft og ESG. De var en ønsket partner for oss på årets Sustainable Finance & Reporting Summit, for å sette søkelys på det unoterte markedet, og for å styrke nettverket i Bergen ytterligere, sier Andreas Friis, grunnlegger og styreleder i S-HUB.

– Partnerskapet bekrefter S-HUBs posisjon som et forretningsfokusert kunnskapsnettverk for bærekraftig næringsliv. Vi ser fram til å jobbe sammen med Argentum på å utvikle kunnskap, innsikt og møteplasser som Sustainable Finance & Reporting Summit med søkelys på ESG-rapportering, bærekraftsstrategi og bærekraftige investeringer i det unoterte markedet, sier Anita Bui, Head of Operations i S-HUB.


Sustainability Hub Norway (S-HUB)

  • En non-profit interesseorganisasjon stiftet i 2017.
  • Et av Norges ledende kunnskapsnettverk for bærekraftig forretningsdrift med mer enn 120 bedrifter og organisasjoner som partnere.
  • Kartlegger hvordan bedrifter jobber i praksis med bærekraft, gjennom undersøkelser som State of Sustainability Norway, CFO Sustainability Study og S-FOOD Survey.
  • S-HUB tilbyr en rekke undernettverk og arrangement med søkelys på strategisk og praktisk bærekraft for ulike roller i bedriften. Les om dem her.

Argentums arbeid med bærekraft og ESG

  • Argentum er medlem av FNs prinsipper for ansvarlig investeringer (UN PRI) og UN Global Compact, FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv.
  • ESG er en integrert del av Argentums virksomhet. Dette gjelder i investeringsprosessen, i rapportering og oppfølging, og i vår egen virksomhet.
  • Argentum publiserer hvert år en samfunnsansvarsrapport som oppsummerer oppfølging av arbeidet med ESG i porteføljen. Du kan lese vår siste rapport her.