– Aktive eierfond står seg i usikre tider

Joachim Høegh-Krohn

Joachim Høegh-Krohn, administrerende direktør i Argentum. Foto: Ilja C. Hendel

Fredag 25. mars skrev Joachim Høegh-Krohn leserinnlegg i Finansavisen om hvordan aktive eierfond står seg godt gjennom vanskelige og krevende tider. Les kronikken under.

Bain-partner Grete Rød uttaler seg denne uken til Finansavisen om hvordan et svakere noteringsmarked vil skape mer aktivitet i det unoterte kapitalmarkedet. Argentum deler disse forventningene.

De siste to årene har pandemien skapt store svingninger i finansmarkedet. Den sikkerhetspolitiske situasjonen har forlenget børsuroen. Aktive eierfond har imidlertid vist at de står seg godt gjennom vanskelige og krevende tider.

Investeringer i aktive eierfond gir høyere vekst i både sysselsetting og omsetning enn investeringer i børsnoterte selskaper, viser Argentums verdiskapingsanalyse som ble gjennomført av Menon Economics i 2021.

Analysen viser at norske porteføljebedrifter med Argentum på eiersiden sysselsatte totalt 69.000 personer i 2020, mens de i 2002 sysselsatte 13.000. Det tilsvarer en årlig gjennomsnittlig vekst i antallet sysselsatte på 9,7 prosent. Sammenligner en med Oslo Børs Small Cap er veksten betydelig sterkere i Argentums portefølje. Small cap-selskapene på Oslo Børs har til sammenligning hatt 3,5 prosent årlig vekst i sysselsetting i perioden.

I 2020 hadde porteføljebedriftene en verdiskaping på 71 milliarder kroner, mens de samme selskapene skapte verdier for i underkant av 7 milliarder i 2002. Næringene i porteføljen med høyest verdiskaping er IKT og handel, i tillegg til olje- og energisektoren. Det er også betydelig verdiskaping i industri- og life science-porteføljen til Argentum.

Mange nordiske aktive eierfond, både i venture- og oppkjøpssegmentet, er i markedet for å hente kapital, ifølge Argentums oversikt. Det er med andre ord svært mange aktive eierfond som planlegger å lukke fond i løpet av 2022, og det kan det gå mot ny rekord i kapitalinnhenting.

Selv med usikre tider i Europa og verden ellers, har modellen for private equity og aktive eierfond gang på gang vist seg rustet for å håndtere utfordringer i markedet på en god måte. Etter mange år i bransjen blir jeg fortsatt imponert over modellen, som både skaper verdi på vegne av samfunnet, og som gjør vekstbedrifter til internasjonale vinnere. At modellen i tillegg er sterk i møte med usikkerhet, er et godt tegn for behovet for storstilt omstilling i årene som kommer.