Argentum leverer rekordresultat på 4,5 milliarder kroner for 2021

Joachim Høegh-Krohn, Argentum

Joachim Høegh-Krohn, administrerende direktør i Argentum. Foto: Ilja C. Hendel

Argentum Fondsinvesteringer (Argentum) fikk et årsresultat på 4,46 milliarder kroner for 2021, opp fra 661 millioner kroner i 2020. Dette er ny rekord for selskapet. Avkastningen på investert kapital var 48 prosent i fjor, mot 23 prosent på Oslo Børs.

– Argentum leverer for 2021 et svært godt resultat med nesten 50 prosent avkastning. Jeg har sittet i styret i Argentum i 10 år og vært med på en fantastisk reise hvor selskapet har vokst betydelig og beveget seg fra nordisk til en internasjonal aktør. Det er en av få statlige kapitalforvaltere i verden som forvalter kapital fra private investorer som har levert høy avkastning til investorene over tid. Årsaken er at vi innenfor et statlig eierskap har klart å tiltrekke og beholde en svært dyktig ledelse og organisasjon som har vært stabil de siste 15 årene, sier styreleder i Argentum, Kjell Martin Grimeland.

Argentum er eid av staten og har over tid blitt tilført rundt 4,65 milliarder kroner i kapital. Før utbyttet for 2021 deles ut, har selskapet hittil betalt et utbytte til staten på nesten seks milliarder kroner og er med det en av de større bidragsyterne blant de statligeide selskapene. Tidligere beste resultat for selskapet var 1,5 milliarder kroner i 2017.

Argentum begynte å investere i 2002 og har siden oppstarten hatt en gjennomsnittlig avkastning på 16 prosent per år. Oslo Børs hadde i samme periode en avkastning på ca. 10,5 prosent per år.

– Vi har investert i aktive eierfond som har utmerket seg med å vokse og utvikle små og mellomstore europeiske bedrifter. Disse bedriftene vokser, tar ut synergier og leverer resultatet på tross av pandemi og utviklingen i aksjemarkedet for øvrig, slik resultatene i 2021 også viser. Det er særlig våre investeringer innen det vi kaller concentrated deals som har gitt særlig høy avkastning. Dette er spesielle situasjoner hvor aktive eierfond refinansieres og restruktureres og vi er en av få investorer, sier administrerende direktør i Argentum, Joachim Høegh-Krohn.

De beste sektorene hos Argentum i 2021 var teknologirelaterte investeringer og investeringer i energi som begge er betydelige i investeringsområder for selskapet. Eksempler på concentrated deals er EasyPark som ble kjøpt ut fra Verdane i 2017 og utviklet videre i en ny struktur. En annen er Signicat.

Argentum konstaterer at det reises mye kapital i private equity, men mener at private equity er godt rustet for å investere og skape verdiskaping i en verden som krever omstilling til både nye verdikjeder som følge av krigen i Ukraina og nye løsninger i lys av det grønne skiftet. På kort sikt ser vi at det gjøres færre børsnoteringer, men vi opplever fremdeles god aktivitet i oppkjøpsmarkedet og venter en rekke transaksjoner fremover.

Argentum forvalter også kapital for private investorer gjennom sine årgangsfond. De fire aktive årgangsfondene har en årlig avkastning på mellom 24 og 43 prosent. Argentum reiser for øyeblikket et nytt fond, Argentum 2021, som har møtt stor etterspørsel særlig blant investeringsselskaper og stiftelser og ligger an til å bli på godt over 110 millioner euro (1,1 milliarder kroner).

 

Argentums årsresultat (tall i mill. kr.)
Argentum konsern 2021 2020 Endring
Private equity-resultat 4.477 705 535%
Driftsinntekter 4.578 746 514%
Årsresultat 4.457 660 575%