Argentums portefølje viser motstandsdyktighet i urolige tider

Joachim Høegh-Krohn, Argentum

Motstandsdyktig: Joachim Høegh Krohn, administrerende direktør i Argentum, mener at selskapets halvårsresultat viser at PE-modellen er robust i krisetider. – De aktive eierfondene benytter nå muligheten til å gjennomføre effektiviseringer, prisøkninger og konsolideringer. Foto: Ilja C. Hendel

Årets første halvår har vært preget av krig i Ukraina, inflasjon, rentehevinger og børsuro. Til tross for dette har PE-fondene i Argentums portefølje utviklet seg stabilt med en oppgang på 4 prosent.

I samme periode viste europeiske børsindekser som Stoxx Europe 600 og OMX Nordic 40 en negativ utvikling på henholdsvis 16,5 prosent og 19,1 prosent, mens energitunge Oslo Benchmark Index var ned 2,6 prosent.

– Argentums halvårsresultat understreker PE-modellens motstandsdyktighet i urolige tider. Oppkjøpsstrategien isolert leverte positivt i perioden med et halvårsbidrag på 964 millioner kroner. Vi har heller ikke vært immune og særlig investeringer i venture har sett en negativ urealisert verdiutvikling. Dette er gjerne selskaper med negativ kontantstrøm som er avhengig av nye finansieringsrunder, sier Joachim Høegh-Krohn, administrerende direktør i Argentum.

Argentum PE-portefølje leverte 1 290 millioner i form av salg i perioden, mens realisert gevinst var 833 millioner kroner.

– Vi ser at markedet for fusjoner og oppkjøpet holder stand, særlig for kvalitetsselskaper. Distribusjonstakten opprettholdes på normalnivå hittil i år, samtidig som vi forbereder oss på at planlagte salg skyves på som følge av mer krevende markedsforhold. De aktive eierfondene benytter nå muligheten til å gjennomføre effektiviseringer, prisøkninger og konsolideringer. I mange mindre selskaper står ledelse og eiere overfor en rekke utfordringer den nærmeste tiden, og det gjør dem til attraktive oppjøpskandidater, sier Høegh-Krohn.

Markedsledende avkastning over tid

De ulike investeringsstrategiene som Argentum forvalter (se fakta i bunnen av saken) fortsetter å levere markedsledende avkastning over tid. Primary og secondary har gitt årlig avkastning på henholdsvis 20 prosent og 24 prosent siden 2017. Concentrated deals har gitt 19 prosent i avkastning siden 2017.

Før egne kostnader Etter egne kostnader1
Årlig avkastning PE-portefølje Fra 2002 Fra 2017 Fra 2002 Fra 2017
Argentum 15,8% 20,4% 14,3% 19,4%
Øverste avkastningskvartil for PE i Europa 11,8% 15,1% 10,3% 14,1%
Medianavkastning for PE i Europa 7,0% 8,0% 5,5% 7,0%
Oslo Børs med samme kontantstrøm som Argentum 10,2% 10,9% N/A N/A
1) Sammenligningsgrunnlaget fra Pevara er her justert med tilsvarende kostnadsprosent p.a. som Argentum.

 

Argentum forvalter også kapital for private investorer gjennom sine årgangsfond, Argentum 2017–2021. De fire første fondene har en årlig avkastning på 22 til 30 prosent. Det siste fondet, Argentum 2021, lukket i Q1 2022 på 117,8 millioner euro og har fått en solid start med rapportert verdi på 1,31x ganger investert kapital.

– Årgangsfondene drar nytte av kombinasjonen av investeringsstrategiene, hvor secondary og ko-investeringer typisk bidrar med avkastning og distribusjoner tidlig. Deretter balanseres det ut av den mer langsiktige verdiskapingen fra primary-kommitteringene. Vi tror det kommende året kan by på særlig gode investeringsmuligheter. Mye ligger til rette for at 2022/23 blir en sterk årgang, avslutter Høegh-Krohn.


Fakta: Argentums investeringsstrategier

  • Gjennom mer enn 20 år har Argentum utviklet sin investeringsstrategi. Det som startet i 2001 med nytegning (primary) i norske aktive eierfond, ble etter hvert en nordisk og senere også en europeisk strategi med innslag av USA.
  • Siden finanskrisen har Argentum også kjøpt fondsandeler i annenhåndsmarkedet (secondary), først i Norden og senere i hele Vest-Europa.
  • Fra 2012 har selskapet i tillegg gjort ko-investeringer som har bidratt til restruktureringer og «fortsettelsesfond» bestående av enkeltselskaper. Vi kaller dette «concentrated deals».
  • Kombinasjonen av strategier har bidratt til kompetanseutvikling og robuste resultater som igjen har bidratt til vekst i forvaltningskapitalen.