Argentum på IPEM Paris 2023

IPEM-konferansen er en av de fremste arenaene for private equity bransjen, som samler hele private equity-økosystemet. Det fungerer som en plattform for relasjonsbygging og kunnskapsdeling gjennom ulike kanaler. Argentum var til stede på konferansen for å snakke med både eksisterende og nye forvaltere, og i år var vi også representert på scenen og delte av vår kunnskap om markedet.

©WILLIAM CROZES

Årets konferanse samlet over 6100 deltakere og 2100 firmaer fra 54 forskjellige nasjoner, i Paris. Temaet for årets konferanse var «Destined to outperform», og konferansen forsøkte å få svar på om påstanden om at det private markedet er «destined to outperform» andre kapitalklasser – fremdeles holder mål.

Argentum i panelsamtale

Argentum bidro med sin kunnskap om PE-markedet i en av panelsamtalene på konferansen. Tema for samtalen var «Lærdom fra FOMO-årene», og tok for seg utfordringene bransjen står ovenfor etter noen år med høy aktivitet. Moderator Swetha Gopinath, PE-reporter i Bloomberg, forsøkte få svar på spørsmålet om hvordan bransjeaktørene opererte i et marked med et krevende forhold for kapitalinnhenting, vanskeligere tilgang på finansiering og lavere exit-volumer.

Argentums Jon Fredrik Vassengen deltok i panelet og sa blant annet at det fremdeles finnes mange spennende muligheter innenfor Small Cap-segmentet som Argentum primært er inne i, og at forvaltere med en god strategi fremdeles finner gode selskaper til attraktive priser, til tross for mer krevende forhold. Panelet for øvrig bestod av Paul Desmarais III, CEO & Chairman Sagard, Michele TITI-Cappelli, Partner i Goldman Sachs Asset Management, og Frederic Stevenin, Managing partner i PAI Partners.

IPEM fortsetter å spille en viktig rolle som møteplass og kunnskapsdeling i det internasjonale private equity-landskapet. Argentum takker arrangøren for en profesjonell møteplass, for alle møter og nyttige samtaler med forvaltere og andre fra bransjen, i løpet av to intense og spennende dager!

©WILLIAM CROZES