Åpenhetsloven

Stortinget vedtok nylig lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold («åpenhetsloven», les mer).

Åpenhetsloven skal bidra til å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre forbrukere, organisasjoner, fagforeninger og andre tilgang til informasjon om menneskerettigheter og arbeidsforhold i virksomheter og i leverandørkjeder. Les BAHRs gjennomgang av loven her.

Argentum sine aktsomhetsvurderinger følger OECDs anbefalinger for finansiell sektor (les mer), og Argentum tar hensyn til disse både i forkant av investeringer og i den løpende monitoreringen av forvalterne. Argentum sitt arbeid med ESG i investeringsprosessen er inkludert i selskapets samfunnsansvarsrapport.