Christian Berg

Styremedlem


Christian Berg er finansdirektør i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA. Berg har tidligere vært seniorpartner og leder for kredittavdelingen i HitecVision. Han har også erfaring som administrerende direktør og finansdirektør i Hafslund.