Henning Fredriksen

Investeringsdirektør


Henning Fredriksen har eksamen fra høyere avdelingsstudie ved Norges Handelshøyskole, sivilingeniørgrad fra Norges Tekniske Høyskole og bred erfaring fra kapitalforvaltning. Han har også erfaring med M&A, analyse og krafthandel fra den nordiske kraftbransjen. Fredriksen har vært ansatt i Argentum siden 2008 og har ansvaret for selskapets ko-investeringer.