Kjell Martin Grimeland

Styreleder


Kjell Martin Grimeland er CEO i VENI Energy Group AB og har bakgrunn fra internasjonal forretningsutvikling i SN Power Invest AS (Statkraft/Norfund), som investeringsdirektør i Nordic Capital, som leder av konsulentfirmaet Innovation ASA, samt som konsulent i McKinsey & Co. Grimeland har omfattende styreerfaring fra norske og internasjonale virksomheter.