Tina Steinsvik Sund

Styremedlem


Tina Steinsvik Sund har bakgrunn som konserndirektør og strategidirektør i Sparebank 1 SMN. Sund har bred styreerfaring, blant annet fra Electronic Chart Centre, Zalaris, Proventure Seed og Sparebank 1 SMN Invest.