Trond Knutsen

Manager


Trond Knutsen har en mastergrad i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole og bakgrunn fra fondsforvaltning, risikostyring og rapportering i DNB Kapitalforvaltning. Knutsen begynte i Argentum i 2009 og jobber hovedsakelig med risiko- og likviditetsstyring.