Foto. Foss.

Sterk kapitalinnhenting i Norden

Les vår analyse av tredje kvartal 2017