Samfunnsansvar

I tillegg til sterke resultater i form av god avkastning, er et bevisst forhold til samfunnsansvar og ESG (miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold) en forutsetning for at Argentum skal kunne levere på vårt delmål om å utvikle bransjen og mobilisere kapital. Integrering av spørsmål knyttet til samfunnsansvar i investeringsbeslutningene, i tillegg til et bevisst forhold til virksomhetens egen miljøpåvirkning er derfor strategisk viktig for Argentum.

Argentums arbeid med ESG:

  • Argentum følger FNs prinsipper for ansvarlig investeringer (UN PRI) og UN Global Compact, hvor vi er medlem.
  • Samfunnsansvar (ESG) er en integrert av selskapets investeringsprosess
  • Argentum publiserer hvert år en samfunnsansvarsrapport som oppsummerer oppfølging av fondenes arbeid med ESG. Du kan lese vår siste rapport her.

Argentums etiske retningslinjer:

I tillegg til å følge UN PRI og UN Global Compact har Argentum utviklet egne etiske retningslinjer. Retningslinjene er tilgjengelig her.

Om jurisdiksjon:

Alle fondene Argentum har investert i oppfyller Eierskapsmeldingens krav knyttet til jurisdiksjon. Argentum investerer kun i fond etablert i jurisdiksjoner som følger standardene til Global Forum om transparens og effektiv informasjonsutveksling i skattesaker og som har inngått informasjonsutvekslingsavtale med Norge.

Sponsorater og samarbeid 2021:

Argentum er stolt sponsor av og samarbeidspartner med følgende initiativ: