Baderom. Foto.

Eksempel

Fra norsk hjørnestein til internasjonal eksportsuksess

Fibo er en norsk industribedrift med hovedkontor og produksjon i Lyngdal. Bedriften er Norges ledende produsent av baderomspanel og andre laminatprodukter.

Den tradisjonsrike lyngdalsbedriften Fibo-Trespo hadde en sterk posisjon i markedet, men også et betydelig uutnyttet vekstpotensiale, da FSN Capital kom inn på eiersiden.

Sammen med ledelsen kjøpte FSN Fibo-Trespo fra morselskapet Bygma. Selskapet fikk en ny organisasjon med eget salgskorps og egen markedsavdeling.

FSN rekrutterte en ny administrerende direktør med industrifaglig kompetanse og bakgrunn fra Sverige, et av de definerte vekstmarkedene.

I Storbritannia så FSN muligheter for ytterligere vekst. En ny ledelse og et større salgsteam ble rekruttert, og det tidligere fokuset på bedriftsmarkedet ble utvidet til også å omfatte forbrukermarkedet.

For å legge til rette for internasjonal vekst ble merkevaren Fibo-Trespo revitalisert. Navnet ble forkortet til Fibo, og selskapet fikk ny logo, nye nettsider og nytt markedsføringsmateriell. 140 millioner kroner ble investert i en ny og mer effektiv fabrikk med lavere karbonutslipp.

Fibo er i dag blitt en sterk industribedrift posisjonert for videre vekst i Norge og utlandet.