Argentum gir gaveprofessorat til NHH

Argentum gir et gaveprofessorat til NHH som skal styrke NHHs satsning på kapitalforvaltning. Professor Trond M. Døskeland skal øke kunnskapen om kapitalforvaltning og aktive eierfond gjennom professoratet.

– Jeg ser frem til å være med på å skape økt innsikt og kunnskap om kapitalforvaltning i Norge. Dette skal skje gjennom flere aktiviteter, som finansiering av postdoktorstillinger, bistillinger, nytt kurs på NHH og ikke minst seminarer, sier professor Trond M. Døskeland.

Formålet med gaveprofessoratet er å styrke fri og uavhengig forskning som skal bidra til økt kunnskap om kapitalmarkedet for unoterte selskaper, samt fagområder som er strategisk viktige for den norske fondsforvaltningsbransjen.

– Gaveprofessoratet er ikke bare en investering i forskning, men også en investering i fremtiden for kapitalforvaltning i Norge. Vi ser frem til å følge NHH sitt arbeid, og for å lære mer om uutforskede områder av kapitalmarkedet, særlig for unoterte selskaper. Ved å støtte fri og uavhengig forskning, har vi en unik mulighet til å bidra til å forme en mer robust og bærekraftig fondsforvaltningsbransje, sier Espen Langeland, administrerende direktør i Argentum.

Døskeland og postdoktorer som vil bli tilknyttet avtalen, skal arbeide for å skape et miljø og interesse for kapitalforvaltning og aktive eierfond gjennom forskning, undervisning og formidling.

– Vi vurderer professor Døskeland som meget godt kvalifisert for gaveprofessoratet og begrunner dette med hans sterke faglige kvalifikasjoner og interesse for fagområdet, sier rektor ved NHH, Øystein Thøgersen.

Argentum finansierer gaveprofessoratet med en ramme på 1,5 millioner kroner per år i en femårsperiode. Gaveprofessoratet ble annonsert i dag på Karl Borch-forelesningen.

– Det er både en ære, men også en forpliktelse å få et slikt gaveprofessorat. Jeg ønsker at både Argentum, men også samfunnet får noe igjen for satsingen. Dette er et viktig område, blant annet for å klare grønn omstilling og ikke minst for inntekt til staten. Argentum og flere statlige fond står for store deler av inntekten på statsbudsjettet, sier Døskeland.

Fra lanseringen av professoratet, CEO i Argentum, Espen Langeland i samtale med NHHs Rektor, Øystein Thøgersen. Foto: Helge Skodvin
Innehaver av gaveprofessoratet, Trond Døskeland. Foto: Helge Skodvin
Panelsamtale om PE. Fra venstre: Per Strömberg, Eline Fjell, Espen Langeland og moderator Torbjørn Røe Isaksen.