Om oss

Argentum er en ledende investor innen private equity fond i Europa. Argentum eies av den norske stat og investerer på vegne av fellesskapet og på vegne av eksterne investorer (stiftelser, family offices og institusjoner m.m).

Statens mål med Argentum er at Argentum skal oppnå høyest mulig avkastning, innenfor bærekraftige rammer, på investeringer i aktive eierfond.

Investeringene fordeler seg på oppkjøpsfond (buyout) og venturefond.

Vi har kontorer i Bergen og Oslo med totalt 28 ansatte.

34,8

Kapital under forvaltning + restforpliktelse, per Q2 2023, for alle Argentum Asset Management sine investeringsprogram.

Kapital under forvaltning (NOK mrd)

14,2%

Argentum Fondsinvesteringer PE-avkastning p.a. 2001, målt etter forvaltningskostnader og egne kostnader, per Q4 2023.

Gjennomsnittlig årlig avkastning etter egne kostnader siden 2001

Bli kjent med styret

Argentum sitt styre består av ledende næringslivsprofiler med bred erfaring. Fra venstre: Adele Bugge Norman Pran, Ottar Ertzeid, Karin S. Thorburn, Øyvind G. Schanke og Bjørn Erik Næss. Foto: Ilja C. Hendel

Les mer om Argentum