Aktuelt

News block

Argentum fortsetter å levere milliardresultater

Årsresultatet til Argentum for 2023 viser et overskudd på 1,8 milliarder kroner. Avkastningen på investeringsporteføljen var på 14,6 prosent før egne kostnader og 13,9 prosent justert for egne kostnader.

–Dette er sterke resultater, og vi er glade for at vi nok et år kan levere milliardresultater, sier Espen Langeland, administrerende direktør i Argentum.

Analyse av det nordiske private equity markedet

Hvert år, siden 2008, har Argentum presentert vår dyptgående nordiske private equity markedsanalyse. Markedsanalysene er et resultat av sammensetning av tilgjengelig informasjon, estimater og verdifull innsikt fra intevjuer med fremtredende fondsforvaltere.