En investering i samfunnet

En investering i samfunnet

Aktivt eierskap handler ikke bare om tilførsel av kapital. Kunnskap og nettverk er avgjørende i utviklingen av selskaper med vekstpotensial. Investeringer i private equity gir høyere vekst i både sysselsetting og omsetning enn investeringer i børsnoterte selskaper. Private equity bidrar til å utvikle og styrke selskaper med stort vekstpotensiale.

Private Equity skaper verdier

Les flere historier fra porteføljen her:

  • Argentum fortsetter å levere milliardresultater

    Les mer
  • FEATURE: Kabal – A Success Story of Growth and Transition

    Les mer
  • Intervju med Equips porteføljebedrift: No Dig Alliance

    Les mer