Lansering av NorNAB

Espen Daae, nyvalgt styreleder i NorNAB og investeringssjef for sosiale investeringer i Ferd, presenterer medlemmene på lanseringen av NorNAB.

Torsdag 14.september 2023 ble det avholdt første generalforsamling for den nyopprettede foreningen NorNAB, en uavhengig medlemsbasert forening som jobber for vekst og utvikling av økosystemet for impact investeringer i Norge.

Medlemmene består av de som etterspør kapital, de som tilbyr den, og de som hjelper for å få disse avtalene til å skje for å nå FNs bærekraftsmål. Generalforsamlingen ble etterfulgt av lanseringsarrangement for foreningen, som for øvrig har en sterk internasjonal tilknytning og opprinnelse.

Internasjonal opprinnelse

Global Steering Group for Impact Investing er en internasjonal samling av nasjonale arbeidsgrupper med samme formål som NorNAB. I 2013 ble Global steering Group for Impact Investing etablert som en «social Impact Investment taskforce» under det britiske presidentskapet i G8.

I dag består Global Steering Group for Impact Investing av 30 nasjonale og regionale arbeidsgrupper som representerer til sammen 35 land. I tillegg er det ytterligere 30 nasjonale arbeidsgrupper under utvikling som er på vei til å bli tatt opp som medlem, inkludert NorNAB som etter planen skal tas opp i den globale gruppen høsten 2023.

Lanseringen av den nyopprettede foreningen tok sted i initiativtaker Ferd sine lokaler, og ble innledet av Espen Daae, som er investeringssjef for sosiale investeringer i Ferd og også nyvalgt styreleder for NorNAB. Nick Hurd, styreleder av Global Steering Group for Impact Investments var også på lanseringen og snakket om NorNAB sin rolle i det internasjonale samarbeidet. Nick Hurd er tidligere minister i Storbritannia og har sittet 14 år som medlem av parlamentet. Der har han blant annet tatt en lederrolle i å utvikle Storbritannias satsning på Impact investeringer.

Nick Hurd, Styreleder for Global Steering Group for Impact Investments (t.v), Sofie Østergaard, Head of ESG i Argentum, og Espen Daae, styreleder i NorNAB, her på lanseringen av den nye foreningen.

Sofie Østergaard, Head of ESG i Argentum var tilstede på generalforsamlingen og lanseringen, og sier følgende om hvorfor Argentum ønsker være medlem og ta del av dette arbeidet:

«Vi ser frem til å ta del i utviklingen av markedet for impact investeringer og ikke minst få mulighet til å være med i arbeidet knyttet til økt forståelse og tydelige definisjoner innen impact investeringer».

Les mer om NorNAB på deres nettsider her.