Nordisk Private Equity: Argentum på Real Deals Nordic Summit 2023

Den 10. oktober 2023 markerte Real Deals sin første Nordic Summit i Stockholm, hvor aktører fra Nordens private equity-miljø samlet seg for å snakke om fremtidens investeringslandskap. Investeringsdirektør Jørgen Hjorth Blystad i Argentum delte sine erfaringer og kunnskap om markedet.

Med over 100 deltakere samlet på Grand Hotel i Stockholm, ble det diskutert viktige emner som hvordan det skiftende makrobildet påvirker bransjen, LP-perspektiver, sektorer med høy attraktivitet for investeringer og nye ESG-krav.

Som del av programmet deltok Jørgen H. Blystad, investeringsdirektør i Argentum, i en «fireside chat». Samtalen utforsket spørsmålet om fremtiden for Nordens private equity-sektor ville være sektorspesifikk eller generalist-orientert. Blystad deltok sammen med David Samuelson fra Nordic Capital og Björn Larsson fra Axcel. Den ble moderert av Xhulio Ismalaj fra Real Deals.

I samtalen delte Blystad innsikt i hvordan Argentum ser på det nordiske markedet, og hvordan selskapet aktivt søker de beste investeringene. Argentum har en tydelig tilstedeværelse som investor i PE-fond i Norden i mer enn 20 år. Blystad dro frem at man har sett en trend hvor økt konkurranse og modenhet i markedet medfører behovet for mer spesifikke strategier for positivt å kunne skille seg ut og skape meravkastning.

Spesialister vil kunne ha bedre mulighet til dypere innsikt og kunnskap enn generalister med et bredere perspektiv. Slike fordeler må utnyttes langs alle deler av investeringsaksen, fra det innledende med å finne attraktive investeringsmuligheter til å gjennomføre dem, for så i eierfasen utøve verdiskapende eierskap og til slutt runde av prosessen med salg av selskapet. Han påpekte at Argentum Fondsinvesteringer gjennom sitt arbeid med å finne de beste fondene og investere i dem, har levert gjennomsnittlig netto avkastning på 20 prosent de 5 siste år (2017-2022). Til sammenligning var innslagspunktet for beste kvartil for PE i Europa i samme periode 15 prosent, lokal børs noe over 10 prosent og medianavkastning for PE i Europa på 9 prosent.

Videre vektla han at Argentum ser etter investeringsstrategier som søker å finne og bygge robuste forretningsmodeller som i mindre grad er syklisk eksponert, og hvor det kan skapes verdier i større grad basert på forvalterens innsats og dyktighet snarere enn påvirkning fra eksterne faktorer.

Jørgen Hjorth Blystad har bakgrunn som siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og med sine 15 år i Argentum har han inngående kjennskap til private equity-markedet i Vest-Europa, inkludert Norden.