Argentum fortsetter å levere milliardresultater

Årsresultatet til Argentum for 2023 viser et overskudd på 1,8 milliarder kroner. Avkastningen på investeringsporteføljen var på 14,6 prosent før egne kostnader og 13,9 prosent justert for egne kostnader.

–Dette er sterke resultater, og vi er glade for at vi nok et år kan levere milliardresultater, sier Espen Langeland, administrerende direktør i Argentum.

Markedsverdien av investeringsporteføljen til Argentum var på 15 milliarder kroner ved avslutningen av 2023. Siden oppstarten i 2001 har den årlige avkastningen før egne kostnader vært på 15,6 prosent, og 14,2 prosent etter egne kostnader. Til sammenligning har aksjer på Oslo Børs med samme kontantstrøm som Argentum hatt en årlig avkastning på 10,1 prosent i samme periode.

Resultatene er skapt i det som fortsatt beskrives som et krevende kapitalmarked.

– Høy inflasjon, stigende renter, økt geopolitisk uro og lavere økonomisk aktivitet preget den globale økonomien i 2023. Dette ga også et mer utfordrende bakteppe for private equity-bransjen. Både investeringsbeslutninger og forvaltning av porteføljeselskap påvirkes av den makroøkonomiske situasjonen. Likevel ser vi at våre investeringer har levert god avkastning og at private equity har vist seg å være motstandsdyktig i de usikre tidene, sier Langeland, og legger til:

– For Argentums del har tilgangen på investeringsmuligheter aldri vært større. Alle vil ha oss med på laget, naturlig nok. Og det er veldig mye spennende som skjer i markedet. I vår underliggende portefølje har vi eksempler på digitale løsninger som forenkler hverdagen til folk, helseteknologi som gjør livet enklere for mennesker i sårbare situasjoner samt teknologiske løsninger som gir effektivitetsgevinster for store og små bedrifter.

Langeland har vært en del av Argentum siden oppstarten og overtok for to år siden som selskapets administrerende direktør. Gjennom 2023 har ledelsen sammen med styret gjennomført flere tiltak for å styrke Argentum ytterligere for fremtiden:

– Vi har bygget ut investeringsteamene for å sikre økt kapasitet fremover i takt med det økende antallet investeringsmuligheter.  Vi har også styrket kompetansen innenfor bærekraft og compliance. Totalt sett ser vi at dette øker vår attraktivitet i markedet både som investor og forvalter, sier Langeland.