Adele Bugge Norman Pran

Styremedlem


Adele Bugge Norman Pran er konsulent og profesjonelt styremedlem. Tidligere var hun partner og finansdirektør i Herkules Capital, i tillegg til å at hun har jobbet i PWC Deals med fusjoner og oppkjøp. Pran har omfattende styreerfaring, blant annet fra Yara, ABG Sundal Collier, HitecVision og B2 Holding.